Registracija .rs domena

Fondacija RNIDS 26. jula 2016. prelazi na novi Sistem za registraciju naziva internet domena „RSreg 2.0“, kojim se  registruju nazivi internet domena u nacionalnim internet domenima najvišeg nivoa .RS i .СРБ. Novi RSreg je rezultat višegodišnjeg razvoja od strane domaćih stručnjaka i prati savremene trendove svetskih internet registara.

Tokom prelaska na novi sistem, poslovi registracije novih naziva domena i servis za proveru registrovanih naziva domena (Whois), biće privremeno prekinuti od jutarnjih do poslepodnevnih časova 26. jula. Neće biti prekida u funkcionisanju postojećih registrovanih naziva domena, tako da posetioci internet sajtova na nacionalnim internet domenima neće ni primetiti prelazak na RSreg 2.0.

Novi Sistem za registraciju naziva internet domena će podstaći rad ovlašćenih registara RNIDS-a i omogućiti im korišćenje standardnog EPP protokola, koji se koristi i za registraciju naziva generičkih domena (.com i drugi). Takođe, omogućava i početak primene novih Opštih uslova o registraciji naziva internet domena, koji ističu važnost ispravne adrese e-pošte registranta, koja postaje neophodna za verifikaciju podataka o registrovanom nazivu domena. Nove funkcije omogućavaju serversko zaključavanje podataka o nazivu domena, lakše i bezbednije promene registranta i promene ovlašćenog registra, uz korišćenje autentikacijskog kôda.

Sistem za registraciju je baziran na unapređenoj virtuelizovanoj računarskoj infrastrukturi visoke dostupnost i novom softveru. Arhitekturu softvera je projektovao Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, na modularni način, što omogućava višu pouzdanost, bezbednost i performanse, uz lakše održavanje i nadgradnju.