Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) po četvrti put organizovali su konferenciju „Intelektualna svojina i Internet“. Konferencija je održana 11. juna 2018. a ove godine bilo je reči o brojnim aktuelnim temama u oblasti autorskog prava, naziva internet domena, onlajn sadržaja i novih tehnologija.

„Svi smo postali zavisnici od Interneta i njime se koristimo sve neobazrivije. Zbog toga je zaštita subjektivnih prava u vezi sa upotrebom intelektualnih dobara na Internetu, oblast koja zaslužuje posebnu pažnju“, rekao je v.d. dekana Pravnog fakulteta prof. dr Vladan Petrov.

Predsednik UO RNIDS-a Vojislav Rodić, istakao je da je 2018. godina veoma značajna za RNIDS. „Obeležavamo deset godina od početka rada .rs domena a nedavno je registrovan i stohiljaditi .rs domen. Ovo nas podseća na to koliko aktivnosti obavljamo na Internetu, a sve to nameće potrebu novih pravila koja nas štite u međusobnim interakcijama u virtuelnom svetu“, dodao je on.

Nazivi internet domena su  važni za savremeno poslovanje, ali praksa pokazuje da su veoma često predmet sporenja dve strane. Redovni profesor Pravnog fakulteta i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena prof. dr Dušan Popović, govorio je o novom sistemu suspenzije naziva domena (Uniform rapid suspension system – URS), koji je uspostavila Internet korporacija za dodeljene nazive i brojeve (ICANN), radi brzog rešavanja sporova o registraciji domena.

„Nosioci žigova nisu u velikoj meri prihvatili novi način rešavanja sporova (URS), te se i dalje u značajno većem broju opredeljuju za stari sistem. URS bi trebalo da ubrza proces ali donosi brojna pitanja koja u praksi još uvek nisu rešena“, objasnio je Popović. „Postupak rešavanja ovih sporova bi se u velikoj meri ubrzao i pojeftinio uz primenu veštačke inteligencije i ostalih specijalizovanih programa“, objasnio je docent Pravnog fakulteta i potpredsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena doc. dr Marko Jovanović, prilikom predstavljanja svog rada.

Saradnik u nastavi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Novak Vujičić analizirao je sve učestaliju praksu u sudovima država EU da nalažu internet operatorima blokiranje određenih sajtova zbog povrede autorskog prava. On je istakao da bi sprovođenje  mera blokiranja pristupa sajtovima moglo predstavljati preveliko opterećenje za poslovanje internet operatora, kako finansijsko, tako i organizaciono, ukoliko bi broj sudskih odluka kojima se određuje mera blokiranja značajno porastao u narednom periodu.

Na konferenciji su analizirane i mogućnosti primene blockchain tehnologije u autorskom pravu. „Blockchain bi mogao da bude korišćen za evidentiranje svake radnje iskorišćavanja autorskog dela, a nakon toga i za jednostavniju raspodelu naknade od korisnika ka autoru“, rekao je advokat Dragan Milić i dodao da vi ovim bio smanjen broj povreda autorskog prava. Sve učestaliju primenu ove tehnologije, ilustruje i vest da će uskoro posredstvom blockchain-a biti organizovana prva aukcija jedne slike Endija Vorhola.

Advokat partner, OAD “Moravčević, Vojnović i partneri” dr Andrea Radonjanin, govorila je o sve obimnijoj trgovini krivotvorenom robom putem Interneta. „Nelegalni trgovci oglašavaju i nude robu putem Interneta i pošto nemaju troškove uvoza niti ostale troškove koje prati redovan način poslovanja, prodaju robu ispod tržišne cene. Veoma je teško pratiti i boriti se protiv takvog nelegalnog poslovanja“, kaže Radonjanin. Ona je dodala da je pokretanje postupka inspekcijskog nadzora i intenzivnije angažovanje državnih organa ključno u ovom procesu.

Na skupu je bilo reči i o digitalizaciji kulturne baštine, a posebno o autorskopravnim problemima u vezi sa digitalizacijom tzv. dela siročadi, tj. autorskih dela čiji autor nije poznat ili ga nije moguće locirati. Ukazano je na potrebu da se domaći Zakon o autorskom pravu s tim u vezi što pre usaglasi sa Direktivom EU o „delima siročadi“. Radovi predstavljeni na konferenciji, objavljeni su u zborniku u izdanju Pravnog fakulteta.