samsung

Samsung Medison, globalna kompanija koja se bavi medicinskom opremom u kompaniji Samsung, predstavila je na 26. Svetskom kongresu o ultrazvuku u akušerstvu i ginekologiji u Rimu sveobuhvatno dijagnostičko rešenje za žene – od planiranja porodice do skrininga za kancer. Ovo rešenje pomaže ranom otkrivanju zdravstvenih problema sa kojima se žene mogu susresti tokom celog svog života.

“Samsung je posvećen izradi rešenja koja kliničkim lekarima obezbeđuju bolje snimke i pomažu im da donesu bolje odluke o zdravstvenoj nezi svojih pacijenata. Smatramo da je naša saradnja sa Međunarodnim društvom za ultrazvuk u akušerstvu i ginekologiji integralni deo ovih napora”, izjavio je Dongsu Jun, predsednik Divizije za zdravstvenu i medicinsku opremu kompanije Samsung i generalni direktor kompanije Samsung Medison.

Crystal Clear je Samsungovo sveobuhvatno rešenje za ultrazvučno snimanje koje obezbeđuje dijagnostičke instrumente dizajnirane za svaki stadijum života. Sa jednim ovakvim ultrazvučnim sistemom, klinički lekari mogu da obezbede pravilnu dijagnostiku za svaku pacijentkinju na akušerstvu i ginekologiji.

U saradnji sa Međunarodnom grupom za analizu tumora jajnika (IOTA), Samsung je uvrstio ADNEX, instrument za podršku pri klasifikaciji tumora jajnika u sam ultrazvučni sistem. ADNEX model ne samo što tačno klasifikuje mase na jajnicima kao benigne ili maligne, već vrši i potklasifikaciju maligniteta čime omogućava donošenje preciznijih odluka o lečenju. Ovaj model praktično omogućava lekaru da odmah obavesti pacijentkinju o njenom zdravstvenom stanju.

“ADNEX model se zasniva na podacima prikupljenim od preko 5.900 žena iz 24 centra u 10 različitih zemalja. To je instrument koji pruža podršku pri donošenju lekarskih odluka, posebno kod dijagnostike raka jajnika. Ovaj model može da izvrši potklasifikaciju maligniteta i omogući pacijentkinji lečenja prema njenim specifičnim potrebama”, rekao je prof. Tom Born sa Imperijalnog koledža u Londonu i član Upravnog odbora IOTA na Samsungovom IOTA simpozujumu.

Samsung je takođe predstavio inovativnu tehnologiju pod imenom Crystal Vue Flow™ koja omogućava napredno snimanje strukture krvnih sudova ploda u različitim ravnima snimanja.

 

„Ova tehnologija daje snimke koji su uporedivi sa magnetnom rezonancom”, izjavio je prof. Kristof Lis, gostujući profesor na KU Leven u Belgiji i predavač akušerstva i fetalne medicine na Imperijalnom koledžu u Velikoj Britaniji.