microsoft

Bez obzira da li radite u tehnološkoj kompaniji, građevinskoj industriji ili poljoprivredi, razvoj poslovne kulture zasnovane na podacima, njihovo efikasno korišćenje, tehnologije poput cloud-a, veštačke inteligencije, kao i odgovarajuće IT veštine današnje radne snage, predstavljaju ključ uspešnog poslovanja.

Tehnološka revolucija zahteva promene koje podrazumevaju razvoj digitalnih veština zaposlenih, takozvani skilling, koji treba da prati implementaciju najnovijih tehnologija unutar kompanija i organizacija. Ako je danas svaka kompanija IT kompanija, tehničke veštine predstavljaju novu pismenost.

Istraživanja, međutim, pokazuju da čak trećina aktivne radne snage u Evropi nema nikakve, ili ima samo osnovne digitalne veštine. Kako napredne digitalne i tehničke veštine postaju neophodne, značaj edukacije raste, a tehnološke kompanije, poput Microsofta, preuzimaju ulogu edukatora u ovom procesu. Tokom naredne godine, kompanija planira sprovođenje preko 80 obuka u zemljama regiona centralne i istočne Evrope, koje će obuhvatiti i do 10.000 IT stručnjaka, a Srbija je jedna od zemalja u ovom programu

Upravo u ovkiru ovog programa, u hotelu Hyatt, u organizaciji kompanije Microsoft, održan je prvi u nizu treninga Microsoft Azure – Fundamentals, namenjen svima onima koji žele da postanu sertifikovani Microsoft stručnjaci za Azure cloud infrastrukturu, koja danas organizacijama svih vrsta pruža gotovo neograničene benefite sigurnijeg i efikasnijeg poslovanja.

Platforme u oblaku, poput Azure, pokazuju se kao isplativije i bezbednije, ali i značajno pouzdanije i fleksibilnije od lokalnih servera. Cloud eliminiše troškove postavljanja i rada na centrima podataka na lokalnom nivou (on-premise) i omogućava preduzećima pristup resursima koji su im potrebni u realnom vremenu, kako bi se uskladili sa njihovim poslovnim potrebama na zahtev.

Dodatno, cloud provajderi danas obezbeđuju čitav spektar tehnologija koje štite vaše podatke, aplikacije i infrastrukturu od mogućih pretnji, dok stalna nadogradnja cloud data centara pruža brze i efikasne resurse koji obezbeđuju veću produktivnost, a rezervne kopije vaših podataka čuvaju se na više geografskih lokacija.

Sve ove prednosti Microsoft Azure cloud platforme, biće i praktično demonstrirane tokom narednih nekoliko meseci organizovanih besplatnih treninga za  korisnike, kao deo šire inicijative koju Microsoft sprovodi u zemljama centralne i istočne Evrope, sa ciljem da premosti jaz između veština današnjih zaposlenih i zahteva tržišta, kao i da poveća broj sertifikovanih stručnjaka za Microsoft tehnologije poput Azure, Microsoft 365 i Dynamics 365.