BEST Niš

Niška lokalna grupa Udruženja Studenata Tehnike Evrope – BEST Niš – ove godine organizuje 10. Međunarodni letnji akademski kurs pod nazivom „IT’s all about DBase!“   koji će trajati od 21. do 30. jula. Na kursu će pored 22 odabrana studenta sa 94 evropska univerziteta, učestvovati i 20 studenata sa niškog univerziteta. Participanti će prisustvovati međunarodnom kursu akademsko-obrazovnog karaktera, koji se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Nišu i fakultetima koji mu pripradaju.

Akademski deo kursa se sastoji od 29 sati stručnih predavanja, treninga i radionica koji se tiču baza podataka. Važnost izučavanja baza podataka, ogleda se u činjenici da su one svuda oko nas. Iza svakog sajta koji posećujemo, iza kasa u prodavnicama, računa u bankama, studentskih servisa fakulteta, pa čak i ovog teksta koji upravo čitate nalazi se baza. Stečena znanja biće proverena na završnom ispitu, te će nakon položenog testa učesnici dobiti i sertifikat kursa. Predavanja će biti na engleskom jeziku, realizovana od strane stručnih profesora Univerziteta u Nišu,  ali i predstavnika kompanija koje se bave bazama podataka.

Pored svog akademskog dela, značajan deo Međunarodnog Letnjeg Akademskog Kursa predstavlja i njegov kulturno-socijalni aspekat. Strani učesnici imaće priliku da se upoznaju sa kulturom i tradicijom našeg grada, naroda i zemlje. Dok će organizovanjem događaja poput Internacionalne Večeri, domaćim učesnicima će biti pružna prilika za upoznavanje kulture i tradicije svih zemalja odakle dolaze strani studenti. Ovo se može smatrati idealnom prilikom za domaće studente da upoznaju načine razmišljanja, život i provod svojih evropskih vršnjaka, i da im na delu pokažemo srpsko gostoprimstvo.

 

Cilj ovog kursa ima podizanje svesti studenata grada Niša o značaju komplementarnog obrazovanja u privatnom i profesionalnom životu. Pored ovog, kurs za domaće participante ima i višestruku kulturnu i socijalnu korist, jer se radom na projektu u internacionalnoj sredini stiču iskustva o stvaranju zdrave okoline za razvoj novih ideja koje pomažu ne samo individualni razvoj učesnika, nego i razvoj našeg regiona i zemlje u celini.