Informatika 2018

Društvo za informatiku Srbije  je pred preko 100 učesnika  organizovalo je 15 maja 2018. tradicionalni naučno stručni skup INFORMATIKA 2018.

To je bila jedinstvena prilika da se javnost upozna sa nekoliko najznačajnijih informatičkih trendova u savremenom svetu.

Dr Ognjen Pantelić sa Fakulteta organizacionih nauka govorio je o ERP (Enterprise Resource Planning) sistemima u oblaku. Sa razvojem tehnologije i Interneta, pojavila se potreba za dostupnošću podataka bilo gde, bez obzira na uređaj pomoću koga se pristupa podacima. Kao odgovor na potrebe korisnika pojavila su se ERP rešenja na Cloud platformi. Većina vendora danas nude ERP rešenja u „oblaku“. Postoje brojni faktori koje treba uzeti u razmatranje ako se planira prelazak sa klasičnog ERP sistema na Cloud platformu.

Dr Žarko Stanisavljević sa Elektrotehničkog fakulteta u predavanju „Savremeni trendovi u oblasti sigurnosti i zaštite podataka“ je ukazao na savremene trendove u oblasti sigurnosti i zaštite podataka. Kada je u pitanju dužina ključa sve ukazuje na to da je još uvek 128 bita dovoljno, mada se veliki broj korisnika preventivno opredeljuje za korišćenje 256 bita. U oblasti mrežne i internet sigurnosti prikazana  je nova verzije poznatog protokola za obezbeđivanje sigurnosti na transportnom sloju (TLS).

Dr Đorđe Krivokapić sa FON-a i Danilo Krivokapić iz SHARE findacije u predavanju „Uticaj GDPR-a na IT sektor u Srbiji“ ukazuju na krupne promene u zaštiti podataka o ličnosti. GDPR kao Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti uspostavlja novi pravni okvir koji propisuje način korišćenja podataka o ličnosti građana EU i kompanija koje posluju sa sedištem u okviru EU.

 

Srećko Miodragović iz kopanije ComTrade govorio je na temu“ ICO (initial coin offering) – inicijalna ponuda coina/tokena“..Inicijalna ponudacoina/tokena, je vrlo slična koncepcijski IPO-u (Inicitial Public Offering proceduri koja je poslednji korak pred izlazak na berzu neke kompanije. Ogroman broj startap kompanija poslednjih godina upravo preko ICO je organizovalo prikupljanje sredstava za realizaciju svojih projekata. Tehnološki, u 99% slučajeva se ICO realizuje preko Ethereum blockchain-a, uz prikupljaljnje Ether-a (inače kripto valute na Ethereum mreži), i uz dobro napisane pametne ugovore (smart contract).

Petar Bogojević,  i Vukašin Vlahović iz kompanije Saga New Frontier Group održali su predavanje LOKACIJSKI SERVISI U SLUŽBI MARKETINGA I PRODAJE. Oni ukazuju da su rast broja mobilnih uređaja, njihova svakodnevna upotreba i sve veći prelazak na bežične tehnologije otvorili put da se u poslednjih 10 godina razviju tehnologije lociranja uređaja u zatvorenom prostoru. Tehnologije lociranja zasnovane na WiFi-u su doživele najveću komercijalnu eksploataciju usled svoje jednostavnosti, prisutnosti i niske cene implementacije. SagaGFence (G#) rešenje demonstrira kako se signali dobijeni kroz WiFi mrežu, sa mobilnih uređaja, tableta i računara mogu iskoristiti za bolje razumevanje obrazaca kretanja korisnika u objektu od interesa. Kasnije, službe za unapređenje poslovnih procesa mogu iskoristiti dobijene podatke, uporediti ih sa podacima dobijenim iz drugih sistema i dobiti novu sliku o svom poslovanju.

Učešće na skupu INFORMATIKA 2018. pomoglo je prisutnima da se osposobe da: kvalitetno koristie ERP u “oblaku“, efikasno zaštite svoje podatke, pripreme  se za primenu Uredbe GDPRdobiju  najnovije vesti o inicijalnoj ponudi coina/tokena, upoznaju e lokacijske servise u službi marketinga i razgovaraju  sa eminentnim IT ekspertima koji su bili na skupu.