U Beogradu je 15 maja održan tradicionalni  naučno stručni skup INFORMATIKA 2019.  Društvo za informatiku Srbije organizuje ovaj skup več 45 godina sa aAmbicom da se na ovom skupu nađu najaktuelnije teme o kojima treba informisati stručnu javnost ali i  omogućiti stručnu raspravu. Ovogodišnji skup se održava 15 maja 2019 od 11.00 do 13.00 u Velikoj sali Građevinskog fakulteta u nameri da obezbedi i što veće prisustvo studenata tehničkih fakulteta.

Prvi deo skupa je posvečen fenomenu  „otvorenih podataka“ kao velikoj šansi da se svima pruži prilika za razviju novih, efikasnih, ekonomićnih informacionih sistema,  a o čemu je govorio prof. dr Stevan Gostojić sa  Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada. U istom bloku prof.dr Dragan Mišić sa Mašinskog fakulteta u Nišu govorio je o „Implementaciji principa  Otvorene nauke na primeru projekta Open click“.

U drugom delu skupa prikazani su neki  budući trendovi na osnovu stečenih iskustava domaćih IKT  kompanija

Dušan Jovanović iz kompanije ABSoft je prikazao iskustva iz primena ERP rešenja u razvoju objedinjenih komunalnih informacionih sistema. Reč je objedinjenim i integrisanim informacionim sistemima koji omogućuju automatizaciju skoro svih poslova u komunalnim preduzećima. Korisni efekti se ogledaju u unaapređivanju kvaliteta upravljanja, uštedi sredstava i većem zadovoljstvu građana. Dušan Jovanović je govorio na osnovu poznavanja najnovijih ERP alata i metoda  i iskustva u implementaciji ABSoft softvera u oko 100 malih, srednjih i velikih preduzeća.

Zoran Perović predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije je govorioi o “Trendovima, izazovima i perspektivama u razvoju intermeta”. Naime, internet je postao osnovna infrastruktura za informisanje, komuniciranje i poslovanje, ali postaje sve više ranjiv i zloupotrebljavan. Svi moramo razmišljati i raditi na zaštiti i racionalnom korišćenju internet. Zavisnost od internet je sve veća. Trendovi, dileme i perspektive u razvoju internet su zapravo sve manje tehnološko pitanje, a sve više suštinska humanistička.

Miloš Stoijković iz kompanije ENEL PS dosada je dizajnirao  nekoliko projekata Data Centara u skladu sa Tier Standardom, nivoa pouzdanosti Tier III i IV. On je predstavio koncept i realizaciju „EDGE Computing“. Edge data centri mogu funkcionisati kao samostalna infrastruktura i pružati niz usluga (IOT, 5G,..), ali se obično povezuju sa ‘cloud’ data centrima, tj. centralizovanom obradom podataka kao što su mašinsko učenje ili veštačka inteligencija. Edge omogućuje da zadržite neposrednu kontrolu nad osetljivim podacima i velike brzine komunikacije.

Prikazani  rado se sa skupa INFORMATIKA 2019  se mogu videti na www.Informatika.dis.org.rs.

Učesnici su anketirani i oni su izjavili da je skup ispunio očekivanja(84%) i da im se najviše dopalo predavanje o “edge computing”.

Nakon skupa održana je redovna skupština Društva za informatiku Srbije na kojoj su pozitivno ocenjene altivnosti u ptroteklih godinu dana, usvojeni izveštaji o radu i izvršene izmene u sastavu Upravnog odbora Društva za informatiku Srbije.