Cyber securityCyber security

Novembra 2023. godine, studija Kaspersky-a otkrila je da se direktori kompanija okreću ka angažovanju spoljnih stručnjaka za sajber bezbednost. Ovo dolazi usled porasta sajber napada, s više od tri četvrtine (77%) kompanija koje su pretrpele bar jedan incident u protekle dve godine. Odsustvo kvalifikovanog IT bezbednosnog kadra (18%) jedan je od ključnih razloga za ovaj trend, a 41% anketiranih planira da u narednih 12 do 18 meseci angažuje spoljne stručnjake.

Kaspersky Studija: Stavovi Stručnjaka o Sajber Bezbednosti

Kaspersky je ispitao stavove stručnjaka za IT bezbednost u malim, srednjim i velikim preduzećima širom sveta. Studija je fokusirana na uticaj ljudi na sajber bezbednost, kako unutar kompanija, tako i među spoljnim akterima. Takođe je analizirana percepcija šefova kompanija o ulaganju u različite aspekte online bezbednosti.

Sajber Bezbednosni Incidenti u Kompanijama

77% ispitanika je potvrdilo da su njihove kompanije doživele sajber bezbednosne incidente, od kojih je 75% kategorizovano kao „ozbiljni“. Nedostatak alata za otkrivanje pretnji i internog kadra za IT bezbednost su među vodećim uzrocima.

Mere za Poboljšanje Sajber Bezbednosti

Anketa ukazuje na to da bi 24% ispitanika volelo da se angažuje više spoljnih stručnjaka. Pored toga, 25% organizacija planira da investira u profesionalne usluge van firme, dok 23% namerava da svoju sajber bezbednost prepusti pružaocima objedinjenih servisa (MSP) i pružaocima sigurnosnih objedinjenih servisa (MSSP).

Automatizacija i Autsorsovanje kao Ključni Fokus

Automatizacija i autsorsovanje poslova sajber bezbednosti su postali ključni fokus za organizacije suočene s manjkom stručnjaka i prevelikim brojem upozorenja na pretnje. Ivan Vasunov iz Kaspersky-a ističe važnost pružalaca sajber bezbednosnih usluga i pružalaca objedinjenih servisa u efikasnom upravljanju sajber bezbednošću za klijente različitih veličina.

Predlozi Kaspersky-a za Jačanje IT Bezbednosti

Kaspersky preporučuje angažovanje pružalaca objedinjenih usluga, kao što je Kaspersky Managed Detection and Response, za unapređenje nivoa zaštite organizacija. Pored toga, Kaspersky Professional Services i Kaspersky Premium Support mogu optimizovati radno opterećenje IT odeljenja. Za mala i srednja preduzeća, jednostavno upravljanje Kaspersky Endpoint Security cloudom od strane IT administratora može biti dovoljno. Takođe, investiranje u obuke za sajber bezbednost može pomoći u osposobljavanju IT stručnjaka za efikasno suočavanje sa sajber pretnjama.

Zaključak

Povećanje sajber napada i nedostatak stručnjaka čine autsorsovanje i automatizaciju ključnim za jačanje sajber bezbednosti u kompanijama. Kroz angažovanje spoljnih stručnjaka i implementaciju naprednih tehnoloških rešenja, kompanije mogu efikasno adresirati izazove u sajber bezbednosti i ojačati svoje odbrambene sisteme protiv budućih pretnji.