RNIDSRNIDS

Čak 86% mikro i 92% malih preduzeća u Srbiji, koja aktivno koriste internet u poslovanju, ima svoj veb-sajt, pokazalo je istraživanje koje je krajem 2020. godine sprovela Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS). Zvanični sajt firme najvažniji je digitalan kanal za stvaranje novih poslovnih prilika, daleko važniji od svih društvenih mreža, a čak tri četvrtine anketiranih smatra da im je sajt u manjoj ili većoj meri uticao na rast poslovanja.

Preduzeća tako navode da se korišćenje veb-sajta pozitivno odrazilo na povećanje broja korisnika/potrošača (38%) ili na bolju poziciju na tržištu (27%). Firme iz oblasti proizvodnje, industrije i građevinarstva češće navode da je sajt doprineo povećanju broja klijenata (52%), dok firme iz oblasti trgovine navode da je sajt „krivac“ za povećanje prodaje (24%). Sa druge strane, firmama sa godišnjim obrtom manjim od četiri miliona dinara, korišćenje veb-sajta je najmanje uticalo na povećanje prodaje (2%).

Ubedljiva većina i malih i mikro preduzeća, iako u nešto manjoj meri nego veća preduzeća, za adresu svog veb-sajta izabrala je .rs domen, pa registrovan bar jedan naziv .rs domena ima njih 58%. Izabrali su baš taj domen jer navode da asocira na srpsko tržište, jer im uliva poverenje, podrška na nivou registra je u Srbiji, a prepoznali su i da je .rs bezbedan. Registrovane nazive domena koriste pre svega za adresu poslovnog veb-sajta, za promociju usluga i proizvoda na internetu, ali i za realizaciju marketinških kampanja. Nešto manje od polovine anketiranih (46%) ima poslovnu imejl adresu na sopstvenom nazivu domena.

Istraživanje je za potrebe RNIDS-a sprovedeno krajem 2020. godine i obuhvatilo je predstavnike 304 mikro i 101 malog preduzeća koja su poslovno prisutna na internetu, bilo da imaju svoj sajt, ili koriste samo društvene mreže. Cilj istraživanja bio je da se ustanovi u kojoj meri i na kom domenu preduzeća obavljaju svoje poslovne aktivnosti na internetu, koji je razlog za izbor određenog domena, ali i na koji način se registrovani naziv domena koristi u poslovanju. Brošura sa ključnim nalazima istraživanjima može se preuzeti sa sajta RNIDS-a.

Druga istraživanja obavljena prošle godina u kojima su anketirana mala i srednja preduzeća bez obzira na to da li imaju uspostavljeno poslovno prisustvo na internetu kažu da postoji još veliki broj mikro i malih preduzeća koja se nisu okušala na internetu. Prema rezultatima istraživanja „1000 preduzeća“ USAID-ovog Projekta saradnje za ekonomski razvoj, 43% mikro preduzeća nema sajt, dok je taj procenat kod malih preduzeća 24%. Rezultati RNIDS-ovog istraživanja pokazuju da privrednici itekako prepoznaju korist od korišćenja interneta u poslovanju, što može ohrabriti i druga mikro i mala preduzeća da koriste internet kao važan resurs za razvoj poslovanja.