Telekom Srbija nije oprostio potraživanja prema dužnicima i obezbeđuje redovnim putem naplatu potraživanja za svoje usluge u vrlo visokom procentu od skoro 99 odsto. Potraživanja koja ne uspeva da naplati redovnim putem, Telekom Srbija nastavlja da potražuje preko javnih izvršitelja u skladu sa zakonom.

Što se tiče predmeta koji su bili pred sudovima u periodu od 1997. godine do juna 2012. godine, Telekom Srbija je odlučio da ne nastavlja postupke za većinu potraživanja koja su starija od šest godina za privatna lica, odnosno pet godina za pravna lica.

Telekom Srbija je uradio detaljnu analizu svih nezavršenih predmeta koji se odnose na navedeni period i doneta je odluka da je neopravdano nastaviti postupke za predmete čija naplata gotovo da nije moguća iz brojnih razloga kao što su prestanak postojanja pravnog lica, preseljenje u inostranstvo, smrtni slučajevi itd. Za one predmete iz tog perioda za koje je Telekom Srbija procenio da postoji izvesnost naplate potraživanja, kompanija će nastaviti postupke u skladu sa zakonom.

Naglašavamo da Telekom Srbija nije ovom odlukom načinio nikakvu štetu kompaniji, nije poslao poruku da račune ne treba plaćati, niti da dug za pruženu uslugu može biti oprošten.