Centar za promociju nauke učestvuje u brojnim evropskim projektima od društvenog značaja koji se bave naukom, obrazovanjem i umetnošću, i obuhvataju programe i sadržaje za sve generacije
Tokom 2018. godine, Centar za promociju nauke započeo je rad na osam novih projekata koji se bave nizom tema od društvenog značaja, a posvećeni su naučnom obrazovanju namenjenom svim generacijama, povezivanju umetnosti i nauke, naučnoistraživačkoj delatnosti, ali i klimatskim promenama i veštačkoj inteligenciji kao temama koje oblikuju našu sadašnjost ali i budućnost.
Centar je ove godine „osvojio“ svoje mesto u čak 30. projektu otkako je, pre šest godina, započeo aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje i evropskih projekata. U poslednje dve godine, uz fokus na naučnoj komunikaciji kao krovnoj delatnosti CPN-a, najzastupljeniji su projekti posvećeni naučnom obrazovanju, odnosno savremenom STEM obrazovnom modelu (engl. STEM − Science, Technology, Engineering, Math).
Već tradicionalni Dečji naučni kamp (DNK) u okviru STEM oblasti dalje će se razvijati kroz projekat SySTEM 2020. U partnerstvu sa European SchoolNet-om iz Brisela, organizacijom koju su osnovala ministarstva obrazovanja zemalja Evropske Unije, CPN učestvuje u projektima Scientix i STEM School Label, sa ciljem uspostavljanja evropske nomenklature za definisanje i praktično delovanje STEM škola.
ODDYSEy, predvođen Poljskom akademijom nauka, razvija platformu za đačko debatovanje na ključne naučne teme i izazove današnjice. Kroz projekat ReTHINK, pod okriljem krovne asocijacije evropskih naučnih centara i muzeja − ECSITE, Centar se bavi temama neformalnog obrazovanja, primenjujući zabavne i korisne modele savremenih pedagoških koncepata iz drugih zemalja.
Centar je takođe veoma aktivan kao nacionalni i regionalni zastupnik EU koncepta Odgovornog istraživanja i inovacija (engl. RRI − Responsible Research and Innovation) u širem području Jugoistočne Evrope.
Izuzetno atraktivni i aktuelni jesu i projekti koji povezuju nauku i umetnost, sa ciljem kolaborativnog, interdisciplinarnog rada i saradnje umetnika i naučnika.
Klimatske promene i veštačka inteligencija su dve ključne teme koje stoje pred naučnoistraživačkom i širom društvenom zajednicom, a Centar će na njih u budućnosti pokušati da odgovori u okviru projekata koji su na samom začetku − TeRRIFICA i European ARTificial Intelligence Lab.
Organizacija izuzetno popularne manifestacije Noć istraživača, koja je nedavno održana širom Srbije, takođe je poverena CPN-u kroz učešće u projektima ReFoCuS i ReConNeCt. Noć istraživača se tako realizuje na čitavoj teritoriji Srbije − od Bečeja na severu do Leskovca na jugu, i od Užica na zapadu do Knjaževca na istoku.
U projektima dobijenim tokom 2018, Centar je osvojio budžet ukupne vrednosti pola miliona evra. Šest projekata dobilo je finansiranje kroz program Horizont 2020, uz po jedan iz Kreativne Evrope i Erazmus+ okvira. Projekte vode organizacije iz Irske, Austrije, Nemačke, Poljske, Belgije i Srbije, a u njima, pored brojnih evropskih, učestvuju i partneri iz dalekih krajeva i kultura poput Japana, Kanade, Južne Afrike i Gruzije.