Republička Regulatorna agencija za telekomunikacije i poštanske usluge – RATEL i istraživački tim sa Katedre za teorijsku elektrotehniku Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, pod rukovodstvom prof. dr Nikole Đurića, zajednički rade na razvoju nacionalne mreže bežičnih senzora za kontinualni montoring elektromagnetskog (EM) polja – EMF RATEL.

Ova mreža je namenjena nadzoru i kontroli kumulativnog nivoa EM polja, od svih izvora u okolini senzorskog elementa kao i proceni izloženosti EM zračenju opšte populacije. Senzorski elementi obavljaju celodnevna merenja nivoa polja i merne rezultate šalju u centralizovanu bazu podataka EMF RATEL sistema, koji su dostupni javnosti putem Internet portala: http://emf.ratel.rs.

U sklopu proširenja EMF RATEL mreže senzora, nedavno je na zgradi Fakulteta tehničkih nauka postavljen jedan od senzorskih elemenata, koji je zadužen za monitoring električnog polja visokih frekvencija, u kampusu Univerziteta u Novom Sadu.

Na ovaj način, zajedničkim naporima, RATEL i Fakultet tehničkih nauka nastavljaju da unapređuju aktivnosti na zaštiti i prevenciji od nedozvoljenog EM zračenja, na dobrobit akademske zajednice i našeg društva u celini.