Savremena tehnologija 3D štampanja sve više se koristi u cilju novih dizajna i bržeg plasiranja proizvoda na tržište u gotovo svim industrijama. Poslovni sektor Adhezivi Tehnologije kompanije Henkel nastoji da iskoristi svoju tehničku stručnost na području razvoja materijala i široko znanje o primeni kako bi proizveo nove materijale jedinstvenih karakteristika.

Delovi proizvedeni 3D štampanjem upotrebljavaju se za izradu prototipa kojima se proveravaju prikladnost i funkcija, dok je u nekim slučajevima struktura napravljena 3D štampanjem deo konačnog proizvoda, što se smatra aditivnom proizvodnjom.

Kompanija Henkel vodeći je svetski dobavljač materijala poput akrila, silikona, epoksida i poliuretanskih lepkova izuzetnih radnih osobina, a koji se upotrebljavaju u kritičnim situacijama, kao što su medicinski i elektronski uređaji, kao i za konstrukciju transportnih vozila. Henkel namerava da iskoristi svoju široku tehnološku stručnost kako bi ponudio nove smole koje se stvrdnjavaju na svetlu za upotrebu pri stereolitografskom štampanju digitalno obrađenim svetlosnim signalom (SLA/DLP), dok će prvi od tih novih materijala biti pušteni u komercijalnu upotrebu tokom ove godine.

Kao vodeći svetski dobavljač topljivih lepkova, Henkel razvija materijale vrhunskih performansi koji se između ostalog koriste i u sklopu filtera i medicinskih uređaja, kao i za zaštitu elektronskih sklopova. Materijali kompanije Henkel već se upotrebljavaju za 3D štampanje funkcionalnih predmeta poput nameštaja i elemenata za zgrade. Henkel se usmerava na dalji razvoj na tom području kako bi proizveo nove filamente i praškove za upotrebu u štampačima koji rade na principu selektivnog laserskog sinteriranja (SLS) i modeliranja nanošenjem rastopljenog materijala (FDM).

„Zahvaljujući širokom asortimanu materijala i opsežnoj bazi kupaca u različitim industrijama, imamo pristup i sposobnost da omogućimo 3D štamparska rešenja za celi niz funkcionalnih namena”, izjavio je Majk Oloski, viši korporativni potpredsednik i globalni direktor Odseka za inovacije i razvoj novog poslovanja u sektoru Adhezivi Tehnologije kompanije Henkel. „Čvrsto verujemo u budućnost aditivne proizvodnje i očekujemo da će njen puni potencijal biti iskorišćen kada korisnici otkriju njene široke namene i kada se usmerimo na prave materijale, uz odgovarajući softver i postupke štampanja.”

Osim razvoja i osmišljavanja prikladnih materijala, Henkel je svoju stručnost u 3D štampanju potvrdio kroz partnerstvo sa holandskim start-upom za dizajn i arhitekturu DUS Architects, začetnikom projekta štampanja kuće pored kanala u Amsterdamu 2014. godine. Uz pomoć velikog 3D štampača, ove godine planirano je da se odštampa i sagradi fasada zgrade, zajedno s unutrašnjim zidovima, od ukupno 42 komponente. Početkom godine DUS je dizajnirao i fasadu mobilne konferencijske zgrade u Amsterdamu čiji su pojedini elementi proizvedeni upravo uz pomoć Henkelovih topljivih lepkova baziranih na održivim sirovinama u koje je zatim ubrizgan beton. Značajno je i da bioplastični materijal individualnim komponentama daje visoku konzistentnost i stabilnost te se može jednostavno reciklirati.