HisenseHisense

U skladu sa strateškim opredeljenjem jačanja razvojnih kapaciteta, kompanija Hisense Gorenje Europe potpisala je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Elektrotehničkim i Mašinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu kako bi doprinela razvijanju visokoobrazovanih mladih kadrova. Pored Srbije, sličan vid saradnje planiran je i sa brojnim eminentnim univerzitetima širom Evrope.

Mladi ETF-ovci i “mašinci” će pre svega učestvovati u procesima laboratorijskih i industrijskih istraživanja, u razvoju proizvoda i izradi prijava za međunarodne i nacionalne naučne i edukativne projekte, kao i u izradi zajedničkih studija i projekata. Ova saradnja će studentima, osim prilike za stručno usavršavanje, pružiti i mogućnost zapošljavanja u nekim od razvojnih centara kompanije Hisense širom sveta.

Misija i vizija Elektrotehničkog fakulteta je da svojim studentima pruži vrhunsko obrazovanje u oblasti elektrotehnike i računarstva, inovativnim preduzećima kvalitetnu kadrovsku potporu, a privredi podršku za napredak zasnovan na znanju i inovacijama. U skladu sa našom misijom i vizijom saradnja u oblasti praktičnog usavršavanja studenata ETF-a i zajedničkih istraživanja i razvoja sa kompanijama kakva je Hisense Gorenje je još jedan značajan korak i prilika ka ispunjenju naših ciljeva“, izjavio je prof. Milo Tomašević, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prema trenutnim projektima i ambicioznim planovima, Grupa Hisense Europe u svojim evropskim kompanijama planira da ojača razvojni tim talenata u oblasti elektronike, elektrotehnike, mašinstva, fizike, a studenti Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu će takođe svoju stručnost usavršavati u renomiranoj svetskoj kompaniji i učestvovati u razvoju proizvoda sutrašnjice.

Prof. dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu istakao je da je ovaj fakultet veoma posvećen osavremenjavanju nastave, inoviranju i prilagođavanju studijskih programa potrebama privrede i da nastoji da studentima pruži priliku da razvijaju svoje ideje kroz rad na različitim inovativnim projektima. „Zato nas veoma raduje što je kompanija Hisense Gorenje Europe prepoznala Mašinski fakultet kao mesto gde se školuju vrhunski inženjeri, i što u Srbiju dolaze, ne samo sa proizvodnim pogonima, nego i sa razvojnim centrom, čime se otvara prostor za dalji razvoj kreativnog inženjerstva i obrazovanje inženjera koji će raditi na razvoju novih proizvoda, tehnologija, metoda ispitivanja i drugo“, izjavio je prof. dr Mitrović.

Stanka Pejanović, izvršna potpredsednica Hisense Gorenje Europe istakla je da je kompanija Hisense poznata po najsavremenijoj tehnologiji i kontinuiranom ulaganju u razvoj inovativnih, tehnološko naprednih i globalno konkurentnih proizvoda. “Ključna tačka napretka globalnih kompanija poput naše leži u saradnji sa najuglednijim obrazovnim institucijama širom sveta. Ponosna sam što su na toj listi i naši Elektrotehnički i Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, koji školuju najbolje kadrove koje Srbija danas ima. Uspostavljanje ove saradnje je prava potvrda strategije razvoja kompanije Hisense u Evropi, kao i opredeljenosti naših renomiranih visokoškolskih ustanova da saradnjom između privrede i nauke omoguće razvoj zajedničkih inovativnih programa i doprinesu osmišljavanju tehnoloških rešenja koja će unaprediti živote čitavih generacija”,  izjavila je Stanka Pejanović.  

Kompanija Hisense, kao globalni lider u proizvodnji kućnih aparata koji je posvećen razvoju novih tehnologija u svojim odeljenjima za istraživanje i razvoj, njih ukupno 10 širom sveta, zapošljava oko 7.000 inženjera čiji je glavni zadatak upravo razvijanje novih, inovativnih i visoko kvalitetnih konkurentnih proizvoda.  

Sredinom ove godine, Hisense je u Velenju u Sloveniji pokrenuo globalni razvojno-istraživački centar za kuhinjske aparate, čime je lokalnom timu poveren kompletan razvoj tehnologije i aparata bez obzira na to da li će se oni proizvoditi u Evropi, Aziji ili Americi.    

Brend Gorenje ove godine obeležava 70 godina poslovanja je u vlasništvu Hisense Grupe od 2018. godine. Svoju prvu fabriku u Srbiji kompanija je otvorila u Valjevu pre 14 godina, u njoj zapošljava blizu 2.000 radnika, a zahvaljujući novom vlasniku kompaniji Hisense, Gorenje Valjevo danas je centar proizvodnje rashladne tehnike za Evropu.