Lenovo Thinkpad x1 Extreme

Kompanija Lenovo je ostvarila rekordan kvartal, dok strategija nastavlja da podstiče transformaciju i održivi rast, a profitabilnost je na putu da se udvostruči za tri godine

Lenovo Grupa (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) danas je objavila rekordne kvartalne rezultate za Grupu, sa istorijski najvišim vrednostima i za profit i za prihode. Operativna izvrsnost, inovativnost i snažna realizacija kompanije podupiru poboljšanja u svim ključnim poslovnim grupama, uprkos širim izazovima ponude u industriji. Ovo, zajedno sa prilikama stvorenim ubrzanom digitalizacijom, inteligentnom transformacijom i IT nadogradnjom uređaja, infrastrukture i aplikacija širom sveta, nastavlja da podstiče dugoročno i održivo povećanje profitabilnosti Grupe.

Učinak kompanije Lenovo je dao značajna poboljšanja iz godine u godinu, sa rastom neto prihoda za 65% u odnosu na prethodnu godinu na 512 miliona američkih dolara i povećanjem neto marže prihoda za 0,7 poena, na putu ka cilju Grupe da dođe do udvostručenja za tri godine. Prihod pre oporezivanja iznosio je 742 miliona američkih dolara, što je porast od 58% u odnosu na prethodnu godinu, a prihod Grupe je nastavio svoju snažnu putanju rasta i dostigao je 17,9 milijardi američkih dolara, što je porast od 23% u odnosu na prethodnu godinu. Operativni novčani tok se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu na 1,6 milijardi američkih dolara, a istovremeno su troškovi istraživanja i razvoja Grupe za kvartal porasli za gotovo 60% zahvaljujući povećanim investicijama u inovacije.

Gledajući unapred, strategija za podsticanje održivog poboljšanja profita i rasta nastaviće da se fokusira na preduzeća i segmente sa visokom maržom, istovremeno udvostručavajući ulaganja u istraživanje i razvoj tokom tri godine, kako je najavljeno u prošlom kvartalu. Ovaj fokus će podržati kontinuiranu transformaciju Grupe, razvoj tehnologije usredsređene na nove IT mogućnosti i tehnološku arhitekturu „Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence” prouzrokovanu promenjivim potrebama korisnika.

              

  drugi kvartal 21/22

milioni američkih dolara

drugi kvartal 20/21

milioni američkih dolara

Promena

 

 
Prihod Grupe 17,869 14,519 23%  
Prihod pre oporezivanja 742 470 58%  
Neto prihod (dobit koja se pripisuje vlasnicima kapitala) 512 310 65%  
 
Osnovna zarada po akciji (američki centi) 4.42 2.59 1.83  

 

“Nova arhitektura IT tehnologije kompanije Lenovo, “Client-Edge-Cloud-Network-Intelligence” dobija na momentumu i sve je prihvaćenija u celoj industriji. Zahvaljujući snažnom sprovođenju naše 3S strategije (Smart Devices/IoT, Smart Infrastructure, Smart Vertical), u prošlom kvartalu, naš neto prihod i prihod dostigli su nove rekorde, a na putu smo da udvostručimo našu neto maržu za tri godine. Istovremeno, naša ulaganja u istraživanje i razvoj su se značajno povećala, za gotovo 60%,” rekao je Yuanqing Yang, predsedavajući i izvršni direktor kompanije Lenovo. “Gledajući unapred, nastavićemo da težimo našem cilju udvostručavanja potrošnje na istraživanje i razvoj tokom tri godine i dodatnom podsticanju naše inteligentne transformacije vođene uslugama.”