Ranog jutra 16. jula 1969. godine astronauti Nil Armstrong, Majkl Kolins i Edvin Baz Oldrin poleteli su sa Zemlje svemirskim brodom Apolo 11 ispisujući prve stranice svoje zlatne istorije. Važnu ulogu u ovom ključnom trenutku odigrao je Motorola radio odašiljač S-Band Transponder koji je bio deo opreme komandnog modula.

To je bio jedini komunikacioni signal koji je povezivao svemirsku letelicu i Zemlju i slao sve zvuke, biomedicinske podatke, telemetriju i televizijske signale. Zahvaljujući odašiljaču, reči Nila Armstronga “Ovo je mali korak za čoveka, ali veliki za čovečanstvo” ostale su zabeležene za naredne generacije.

Ovaj važan događaj bio je rezultat višegodišnjih inovacija kompanije Motorola namenjenih američkom svemirskom programu. Počevši sa satelitom Explorer I 1958. godine, kompanija Motorola je izradila tehnologiju koja je NASA koristila u ostvarivanju komunikacija i prenošenju podataka, ali i poboljšanju sigurnosti. Godine 1969. Apolo 11 bila je prva planirana misija sletanja na Mesec na kojoj je kompanija Motorola blisko sarađivala sa agencijom NASA kako bi program uspeo.

Sa lunarnog modula radio-primopredajnik kompanije Motorola emitovao je signale na tri prijemne stanice na Zemllji, odakle ih je demodulator FM-band konvertovao u radio i televizijski prenos.

 

Pored toga, kompanija Motorola je obezbedila hiljade poluprovodničkih uređaja, terensku opremu za praćenje i proveru, kao i 12 jedinica za praćenje i komunikaciju u svemiru. “Up-data link”, smešten u Apolo komandnom modulu, primio je signale sa Zemlje, a zatim ih preneo na druge sisteme. Na ovaj način transponder na Apolo lunarnom modulu prenosio je telemetriju, praćenje, zvučnu komunikaciju i televizijske signale između Zemlje i Meseca. Dospeli su do više od 500 miliona ljudi, čineći time sletanje na Mesec jednim od najgledanijih događaja svih vremena.

NASA je decenijama koristila opremu kompanije Motorola u brojnim misijama.

* Godine 2009., prilikom proslavljanja 40. godišnjice sletanja na Mesec, kompanija Motorola je objavila ekskluzivnu verziju uređaja Motorola Aura, nazvanu “nebesko izdanje”, koja je sadržala fotografije, audio-snimke i video-snimke sletanja na Mesec. Cena uređaja iznosila je oko 2.000 dolara, a prvi primerak poklonjen je Nilu Armstrongu. Možemo samo da pretpostavimo kakvo će iznenađenje kompanija Motorola spremiti za 50. godišnjicu ovog događaja.