Kompanija Sony je na izložbi od 9. do 14. aprila predstavila svoju viziju robotike koja obogaćuje život ljudi.

Izložba prikazuje buduću vezu koju ljudi mogu razviti sa robotima sposobnim za ispoljavanje emocija, ukazujući na to da kada ljudi osete da su njihovi prijatelji roboti živi, počeće da osećaju sklonost prema njima.

Posetioci izložbe prolaze kroz različite senzorne „zone“, istražujući pet ključnih interakcija između ljudi i robotike:

  1. Buđenje: Prva zona povećava senzornu svest, pri čemu posetioci doživljavaju novu vrstu inteligencije, otelovljenu u svetlosti i zvuku, koja se prikazuje na zidu. Svi posetioci kreću se stazom budućnosti, gde mogu da vide kako ćemo komunicirati sa robotima na neočekivane i nezamislive načine.
  2. Autonomnost: U ovom prostoru istražuje se nezavisnost i slobodna volja robotike pomoću klatna koje zauzima centralnu poziciju. Autonomna bića detektuju posetioce izložbe dok ulaze. To može navesti posetioce da preispitaju svoja osećanja i odgovore u ovoj situaciji.
  3. Usaglašenost: Prelazak u zonu u kojoj se nalaze „lopte“, od kojih svaka ima posebnu ličnost. One se međusobno povezuju, sarađuju i deluju u skladu s onima koji ih okružuju. Nepredvidivi pokreti ovih robota mogu da podstaknu formiranje zajednica.
  4. Pripadnost: U ovoj sobi posetioci mogu da iskuse kako će, kroz kontinuiranu interakciju sa ljudima, roboti evoluirati i intelektualno i emocionalno. Počevši da razumeju ovaj simbiotički odnos, posetioci mogu da zamisle budućnost u kojoj će roboti izgledati kao da su živi.
  5. Društvo: Robotika će narednih godina odigrati bitnu ulogu u našim životima, društvu i infrastrukturi. Završni deo izložbenog iskustva postavlja pitanje: „Šta mislite o budućnosti afiniteta u autonomiji“?

Afinitet u autonomiji pokazuje evoluirajući odnos između ljudi i tehnologije; uvid u to kako bi mogla izgledati budućnost veštačke inteligencije i robotike – istražijući inteligenciju i emocije robota. Od svog osnivanja 1961. godine, kompanija Sony predvodi nova dizajnerska rešenja i inovacije, vodeći se principom osnivačke doktrine:  Učinite ono što nikada ranije nije bilo urađeno i uvek budite korak ispred”, navodi Jutaka Hasegava (Yutaka Hasegawa), šef Kreativnog centra.

Od stvaranja prvog robota za zabavu na svetu AIBO 1999. godine, kompanija Sony je nastavila da razvija svoje znanje i razumevanje veštačke inteligencije. Izložba se oslanja na dostignuća kompanije Sony u ovoj oblasti; sa evolucijom, emocijama i ponašanjem robotike koja podstiče učenje, rast i razvoj, kao i druženje, koje ima veoma značajnu ulogu”, dodaje on.