Lenovo ESA projekat

nezabeleženog popisa zvezda, ovaj projekat zahteva naprednu tehnologiju koja omogućuje upravljanje velikom količinom informacija precizno i bez grešaka.

Lenovo NeXtScale sistem uklanja prepreke koje mogu biti prisutne tokom procesa obrade velikih količina podataka, a takođe nudi bolje performanse, efikasnost i fleksibilnost. Rešenja kompanije Lenovo za obradu podataka takođe omogućuju istovremeno upravljanje višestrukim zadacima pomoću naprednih funkcija servera.

Napredne mogućnosti računarskih sistema visokih performansi

Kompanija Lenovo sarađivala je sa Evropskim svemirskim astronomskim centrom (ESAC), naročito na Gaia misiji, od 2011. godine, olakšavajući proces generisanja naučnih podataka tokom misije. Ovaj posao obrade podataka od suštinske je važnosti za dobijanje konačne datoteke u okviru projekta Gaia, koja će dostići velilčinu preko jednog petabajta (million gigabajta, ili 200.000 DVD diskova). Sistemi kompanije Lenovo koji su korišćeni tokom procesa obrade podataka fleksibilni su i skalabilni, a takođe omogućuju bezbednu i pouzdanu obradu podataka.

 

Saradnja kompanije Lenovo sa Evropskom svemirskom agencijom predstavlja još jedan dokaz posvećenosti i ambicija kompanije na tržištu računara visokih performansi. Kompanija Lenovo 2015. godine otvorila je Globalni HPC inovativni centar u Štutgartu kao bazu za trajno podsticanje istraživanja i razvoja. Prošle godine kompanija Lenovo priključila se Evropskoj tehnološkoj platformi za računare visokih performansi, naučne baze koja ima za cilj da preuzme aktivnu ulogu u definisanju prioriteta istraživanja i aktivnosti koje će pomoći Evropskoj komisiji da bolje definiše i razvije tržište računara visokih performansi, koje igra ključnu ulogu u stimulisanju ekonomskog rasta u Evropi.

Izjava Vilfreda Sotolonga, potpredsednika jedinice za data centre u kompaniji Lenovo

„U osnovi našeg poslovanja centralnu ulogu uvek su imali naši korisnici. Iz tog razloga mi konstantno razvijamo kompaniju i investiramo u inovacije kako bismo našim korisnicima obezbedili najbolja rešenja na tržištu, koja će im pomoći da ostvare uspeh u njihovom poslovanju ili misiji. Saradnje poput ove sa Evropskom svemirskom agencijom pomažu nam da održimo lidersku poziciju na tržištu i predstavljaju važnu referentnu tačku u industriji računara visokih performansi“.

O Evropskoj svemirskoj agenciji:

Evropska svemirska agencija (ESA) je međuvladina organizacija osnovana 1975. godine sa misijom da oblikuje razvoj svemirskih kapaciteta u Evropi i osigura da sve investicije u svemirske programe donose konkretnu koristi građanima Evrope i sveta.

ESA ima 22 zemlje članice među kojima su: Austija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Španija, Švedska, Švajcarska i Velika Britanija, od kojih je njih 20 deo Evropske unije.  ESA je uspostavila zvaničnu saradnju i sa sedam drugih članica Evropske unije. Kanada takođe učestvuje u nekim ESA programima u okviru sporazuma o saradnji.

Kroz koordinaciju finansijskih i intelektualnih resursa svojih članica, ESA može kreirati programe i aktivnosti daleko preko mogućnosti bilo koje pojedinačne evropske države. Ona posebno radi sa Evropskom unijom na implementaciji programa Galileo i Kopernikus.

Evropska svemirska agencija razvija objekte za lansiranje, svemirske letelice i podzemne objekte neophodne za postavljanje Evrope na čelo svetskih svemirskih aktivnosti. Danas, ESA razvija i lansira satellite za posmatranje Zemlje, navigaciju, telekomunikacije i astronomiju, šalje sonde do dalekih delova Solarnog sistema i sarađuje na projektima istraživanja svemira. Saznajte više o Evropskoj svemirskoj agenciji na stranici www.esa.int