Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 11. juna organizuju konferenciju „Intelektualna svojina i Internet“, na kojoj će biti predstavljeni radovi objavljeni u istoimenom tematskom zborniku. Osnovne teme skupa su rešavanje sporova povodom registracije naziva internet domena i povrede autorskog prava na Internetu, a konferencija se održava na Pravnom fakultetu, pod pokroviteljstvom ICANN-a, organizacije koja upravlja globalnom strukturom Interneta.

Konferenciju će otvoriti prof. dr Sima Avramović, dekan Pravnog fakulteta, Danko Jevtović, direktor RNIDS-a, Nevenka Novaković, v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije i prof. dr Dušan Popović, predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena. Na konferenciji će govoriti i brojni drugi stručnjaci za pravo intelektualne svojine, a specijalni gost biće advokat Džonatan Koen (Jonathan Cohen), član Grupe za intelektualnu svojinu u okviru Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve (ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers).

Domaća pravila za rešavanje domenskih sporova usklađena su sa pravilima koja je razvio ICANN i čijom primenom se omogućava nosiocima zaštićenih žigova da u efikasnom postupku, koji traje oko dva meseca, preuzmu registraciju naziva domena od sajberskvotera i domejnera, tj. lica koja su nesavesno registrovala naziv domena koji je istovetan ili sličan tuđoj robnoj marki. Ovakvi postupci spadaju u alternativni način rešavanja sporova (ADR – Alternative Dispute Resolution) i sve popularniji su u svetu. Na ovaj način se strankama ne uskraćuje pristup sudu, jer stranka koja je nezadovoljna odlukom donetom u postupku rešavanja domenskog spora, može da pokrene i sudski postupak.

Detaljniji program i video prenos na: www.rnids.rs/lat/intsvojina