Siemens Dani industrije

Konferencija „Dani industrije 2015“ održana je u Aranđelovcu, u periodu od 1. do 3. juna 2015., u organizaciji Siemens divizija Digitalna fabrika i Procesne industrije i pogoni. Na trodnevnoj konferenciji, tokom održanih prezentacija i seminara, učesnici konferencije imali su prilike da se upoznaju sa najnovijim proizvodima i rešenjima predstavljenim na Hanoverskom sajmu (Hannover Fair 2015), kao i softverskim alatima koji su na raspolaganju korisnicima.

„Prepoznajući dosadašnju uspešnost profesionalnog druženja sa krajnjim korisnicima, Siemens je i ove godine odlučio da organizuje Dane industrije, kako bi predstavio najnovija dostignuća u oblasti industrijskog razvoja, ali i u direktnom kontaktu razmenio iskustva i informacije neophodne za dugoročnu i kvalitetnu saradnju. Sa našim preciznim poznavanjem različitih segmenata tržišta, klijentima možemo da pomognemo da brže i konkretnije odgovore na nove zahteve i trendove na tržištu, i time ojačaju svoju konkurentnost“, izjavio je Nenad Dlačić, rukovodilac divizija Digitalna fabrika i Procesne industrije i pogoni.

U okviru različitih prezentacija korisnici su mogli da saznaju više o novitetima u oblasti industrijske automatizacije (prezentacija Innovation tour), inovacijama na polju pogonskih tehnologija (prezentacija Power play), najnovijim dostignućima u sferi procesne instrumentacije i analitike (prezentacija Made 2 measure), kao i da se upoznaju sa kompleksnim rešenjima i procesnim paketima vezanima za industrije nafte i gasa.

Za učesnike konferencije organizovan je i mini-sajam industrije, na kojem su bili predstavljeni najnoviji proizvodi i rešenja iz domena industrijske automatizacije i energetike. Kao i prethodne godine poseban deo ovog sajma bio je i specijalizovani demonstracioni kamion nisko-naponske i sklopne opreme, koji je deo svetske Siemens “Roadshow” turneje.

Siemens „Dani industrije 2015.“ su pored navedenih prezentacija omogućili i Customer Excellence Program (CEP) seminare kao stručnu obuku za učesnike. CEP seminari namenjeni su korisnicima iz industrije i imaju za cilj da im približe portfolio proizvoda, predstave upotrebu softverskih alata za izbor opreme, i upoznaju sa podešavanjem, puštanjem u rad, upotrebom i održavanjem Siemens-ovih proizvoda.

Divizija Digitalna Fabrika (DF) nudi širok portfolio hardvera i softvera koji su jednostavni za integraciju, kao i tehničkih usluga sa ciljem da se proizvodnim preduzećima širom sveta omogući veća fleksibilnost i efikasnost proizvodnih procesa, i smanji vreme prelaska proizvoda od ideje do tržišta.

Divizija Procesne industrije i pogoni pruža podršku u neprekidnom poboljšavanju pouzdanosti, bezbednosti i efikasnosti proizvoda, procesa i postrojenja. Širom sveta ova Siemens divizija obezbeđuje automatizaciju koja ide u korak sa budućnošću, tehnologiju pokretačkih mehanizama, industrijske softvere i usluge zasnovane na ’najboljim u svojoj klasi’ platformama kao što je „Potpuno integrisana automatizacija”.