Machine Learning and Pattern recognition

Namenski programski jezici, personalizovani algoritmi, dostupnost knjiga i dokumenata u digitalnom formatu, kao i mogućnosti razvoja veb tutorijala za potrebe studiranja, samo su neke od tema o kojima se razgovaralo u okviru međunarodne „eLearning Konferencije“ na Univerzitetu Metropolitan Beogradu. Eksperti iz 10 zemalja sveta, ukljčujući i zemlje regiona, predstavili su dostignuća i inovativne metode u online studiranju, a posebna pažnja posvećena je i planiranju tranzicije studenata sa invaliditetom od srednjeg do visokog obrazovanja.

„Kao jedan od pionira u oblasti internet studiranja, Univerzitet Metropolitan želi konstantno da ide u korak sa najnovijom tehnologijom i metodima nastave u ovoj oblasti. Razmenjujući iskustva i modele sa kolegama iz razvijenih zemalja na ovakvim skupovima, naši profesori su u stanju da online studentima na najkvalitetniji način prenesu znanje i omoguće im tretman kakav imaju na najkvalitetnijim fakultetima u svetu“, rekao je Prof. dr Dragan Domazet, Rektor Univerziteta Metropolitan i dodao: „Ovo je već sedma konferencija po redu i želim da se zahvalim svim predavačima i učesnicima, kao i našim partnerima Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Open University of Netherlands i Matematičkom institutu SANU, koji su doprineli da konferencija bude organizovana na najvišem mogućem nivou.“

Sedma eLearning konferencija na Univerzitetu Metropoliten još jednom je u prvi plan stavila jednu od veoma važnih tema kada je u pitanju studiranje, jer se obrazovanje već odavno smatra dvosmernim procesom, sa većim učešćem studenta kroz različite online metode. Studijski programi prilagođeni potrebama pojedinaca, kombinovane metode studiranja, online učenje u kompanijama polako stižu i kod nas i biće sve zastupljeniji u budućnosti. Zbog toga je eLearning konferencija obradila različite mogućnosti tehničkog koncepta I dizajna ovakvog studiranja, kao I njegove pedagoške i psihološke aspekte, a održan je i poseban okrugli sto na temu “Pedagoški modeli za e-učenje”.