Zajedničkom inicijativom kompanije CADCAM Data iz Beograda i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Nišu opremljena je 3DEXPERIENCE laboratorija, koja ćesvečano biti puštena u rad u utorak, 23. oktobra u 10 časova.

Otvaranjem prve 3DEXPERIENCE laboratorije u Srbiji pruža se mogućnost studetnima da steknu teorijska i praktična znanja na polju razvoja proizvoda i prizvodnje, projektovanja i simulacije, upravljanja projektima, koja kasnije mogu primeniti u svom profesionalnom radu i usavršavanju.

Ova sveobuhvatna poslovna platforma koja povezuje inženjere, projektante, dizajnere, menadžere, marketing, prodaju i druge sektore i lokacije u integrisano okruženje predstavlja jedno od najmodernijih softverskih rešenja koja se koriste u razvojno-proizvodnim procesima u svetu.

Na otvaranju će biti demonstrirane neke mogućnosti primene 3DEXPERIENCE platforme i rešenja koje integriše, na primeru humanoidnog robota Poppy, Utvinog niskokrilca Sova, a profesori Mašinskog fakulteta u Nišu će prikazati primenu CAD i CAE softverskih rešenja u biomedicniskom inženjeringu i simulaciji mehaničkog ponašanja automobilskih pneumatika.