Fakultet tehničkih nauka od 18. do 20. maja 2018. godine organizuje svoj prvi Hakaton.

Hakaton je namenjen svim bivšim, sadašnjim i budućim studentima FTN-a.
S obzirom na profile koje obrazuje, FTN je trenutno najatraktivniji na tržištu znanja a opredeljenje da, i po uslovima studija „zauzme visoko mesto u društvu najboljih“ i maksimalno unapredi i približi najboljim svetskim standardima, izraženo je i kroz poruku organizatora ovog Hakatona: Improve Students` Experience, koja će odrediti i temu takmičenja.

Hakaton je forma intenzivnog takmičenja inovativnih i kreativnih timova koji treba da odgovore na izazove i reše postavljeni zadatak u kratkom vremenskom periodu.
Svrha ovog događaja daleko prevazilazi takmičenja sličnog tipa jer se organizuje, ne samo u cilju podsticanja novih ideja, razmena znanja i veština i međusobnu spoznaju kapaciteta i potencijala timskog rada, studenata iz različitih oblasti nauke, već i kao prilika za promociju vrednosti studentima i srednjoškolcima.

Pored pomenutog konteksta, posebno se naglašava promocija vrednosti, zbog čega su predviđena i atraktivna, naučno-popularna predavanja, izložbe, ali i radionice koje promovišu zdrav način života.

Rok za prijave je do 7. maja.