Drugog dana konferencije DIDS 2017, 8. marta, održan je Regionalni internet forum, RIF 2017, koji je treću godinu zaredom na jednom mestu okupio predstavnike nacionalnih internet registara iz zemalja jugoistočne Evrope, kao i stručnjake iz državnih institucija, lokalnih internet zajednica i globalnih internet organizacija. Ove godine RIF je okupio oko 100 učesnika, koji su diskutovali na različite teme i razmenjivali svoja iskustva o kreiranju i marketinškom predstavljanju internet sadržaja, kao i o prilagođavanju delatnosti nacionalnih registara promenljivom regulatornom i bezbednosnom ambijentu.

U prvom bloku RIF 2017, kreativni strateg Lazar Džamić održao je predavanje o content marketingu i izazovima koje nacionalni registri internet domena imaju kako bi korisnicima svojih usluga, na zanimljiv i autentičan način, predstavili ono čime se bave. „Trik je ispričati ‘dosadnu’ priču na zanimljiv način. Ne treba potcenjivati moć drame, a priča o internet domenima zapravo pruža mnogo dramaturških mogućnosti – tu su prisutni šansa, prilika za ostvarivanje zacrtanih ciljeva, kao i pružanje koristi drugima“, naveo je Džamić, i objasnio kako je ključno da poruka namenjena korisnicima, osim što prikazuje korisnost ponuđene usluge, u sebi nosi i određenu emotivnu snagu.

Na zajedničkom zadatku

Međutim, kako bi ta poruka bila osmišljena na pravi način, prvo je neophodno utvrditi najvažnije uloge koje registri nacionalnih internet domena imaju za čitavo društvo, pogotovo u svetlu konstantnih regulatornih, tehnoloških i bezbednosnih promena. U panel diskusiji koju je moderirao Slobodan Marković, savetnik za IKT politike i odnose sa internet zajednicom iz RNIDS-a, predstavnici nacionalnih registara internet domena iz čitavog regiona jugoistočne Evrope razmenjivali su iskustva o njihovom odnosu i saradnji sa državnim institucijama i drugim zainteresovanim stranama u okviru lokalnih internet zajednica.

„Većina registara nacionalnih internet domena započinjala je svoje delovanje u obliku zasebnih pravnih lica, ali je usput morala da prilagođava svoju strukturu i namenu, u skladu sa regulatornim zahtevima. Iako u Srbiji ne postoji Zakon o internet domenu, poslovanje RNIDS-a regulisano je drugim zakonima, kao što je Zakon o fondacijama, ali i sopstvenim memorandumom, koji je kreiran po ugledu na srodne institucije u Evropi“, istakao je Marković, i dodao da je RNIDS u svakodnevnom kontaktu sa članovima srpske internet zajednice, kako bi, u zajedničkoj komunikaciji sa zakonodavcima, bili aktivno uključeni u kreiranje modernog i regulisanog internet okruženja u zemlji.

Barbara Povše Golob, vođa tima slovenačkog .si registra iz ARNES-a, slaže se sa stavom da je zajednička uloga svih registara da učestvuju u zakonodavnom procesu. „Kako bi to postigli, registri prvo moraju biti pouzdani, korisni i bezbedni“, napomenula je.

Predstavnici rumunske internet zajednice tom prilikom su istakli da je u Rumuniji trenutno u toku javna rasprava o ključnim pitanjima koja će odrediti delatnost rumunskog nacionalnog internet registra u budućnosti. Neka ode tih pitanja su – ko može da bude nacionalni registar, da li njegov budžet treba da bude transparentan, da li i kako treba sprovoditi eventualno konfiskovanje internet domena?

Istovremeno, kolege iz Hrvatske navele su da su, radi bolje komunikacije sa krajnjim korisnicima, pokrenule sajtove i internet forume na kojima sva zainteresovana lica mogu da iskažu svoje ideje i predloge za bolje regulisanje Interneta u toj zemlji. Ovakva strategija, koja podrazumeva uključivanje opšte publike, a ne samo internet profesionalaca, kao rezultat ima mnogo veći priliv povratnih informacija.

Bezbednost na prvom mestu

Vladimir Radunović, direktor obrazovnih programa iz oblasti upravljanja Internetom, sajber-bezbednosti i e-diplomatije pri „Diplo Foundation“, moderirao je narednu panel diskusiju, posvećenu razmatranju aktuelnih trendova u oblasti internet bezbednosti i izazovima sa kojima se suočavaju nacionalni registri internet domena, kao i najboljim praksama u ovoj oblasti.

O bezbednosti DNS infrastrukture i najnovijim trendovima njene sigurnije zaštite govorio je Oli Šaher (Oli Schacher), iz švajcarskog SWITCH-CERT-a, dok je Žarko Kecić, rukovodilac Sektora za IKT u RNIDS-u, predstavljao dosadašnju uspešnu praksu srpskog nacionalnog registra internet domena. „Za deset godina od osnivanja, serveri RNIDS-a svakodnevno su radili bez prekida i većih problema, iako su se za to vreme suočavali sa DDOS i DNS napadima“, istakao je Kecić. Prema njegovim rečima, u takvim slučajevima najvažniji su pravovremena reakcija i korišćenje najsavremenijih vidova zaštite.

Pored toga, svi učesnici dijaloga zaključili su da je za buduće uspešno reagovanje u ovakvim situacijama od velike koristi međusobna saradnja svih regionalnih nacionalnih registara, kao i dalje podizanje svesti o pretnjama na Internetu kod krajnjih korisnika.

Regionalna saradnja

Upravo o zajedničkom delovanju, ali i uticaju nove regulative Evropske Unije i pravila ICANN-a na nacionalne registre internet domena bilo je reči u poslednjem segmentu programa, koji je vodila Barbara Povše Golob. Gorazd Božič, njen kolega iz ARNES-a i direktor SI-CERT-a, napomenuo je da će se sve članice EU uskoro suočiti sa novim paketom regulatornih mera (NIS regulativa, GDPR), koje će od njih tražiti adekvatno prilagođavanje u politici rukovođenja Internetom. „Pojedine države se za primenu pomenutih mera pripremaju brže i adekvatnije od drugih, a sabrana iskustva iz njihove pozitivne prakse uskoro će biti podeljena svim članicama EU, što bi trebalo da doprinese bržoj i usklađenijoj primeni nove regulative“, naveo je Božič.

Poslednji segment ovogodišnjeg RIF-a obeležio je konstruktivni dijalog i razmena iskustava svih učesnika u rešavanju svakodnevnih pravno-upravljačkih problema sa kojima se suočavaju registri nacionalnih internet domena. Video izveštaj sa skupa RIF 2017 biće dostupan na sajtu rif.rs.