Tag: Petnica

Saradnja Microsofta i Petnice
Ka nacionalnoj strategiji za sajber-bezbednost u Srbiji – delovi koji nedostaju