Telenor Srbija mobilni internet

U 2020. godini Telenor Srbija je reciklirao više od 191 tone otpada, od čega je 108 tona elektronski otpad. Sa 290.813 novih korisnika e-računa u 2020. godini kompanija je uštedela oko 3.638.000 listova papira i oko 3.146.000 koverata, objavljeno je u Izveštaju o održivom poslovanju za 2020. godinu.

U borbi protiv korona virusa, Telenor fondacija donirala je pedeset hiljada evra UNICEF-u za nabavku zaštitne opreme neophodne zdravstvenim radnicima, kao i nabavku higijenskih paketa za 1300 najugroženijih porodica širom zemlje. Takođe, Telenor, „Mobi banka” i Fond B92 obezbedili su sredstva za nabavku šest infuzionih i jedne špric-pumpe koje su isporučene zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Srpski filantropski forum i Fond B92 dodelili su Telenor fondaciji povelju za izuzetan doprinos tokom borbe protiv korona virusa i za razvoj dobročinstva i filantropije.

U 2020. godini, smanjena je potrošnja električne energije u upravnim zgradama i prodavnicama za 22,49 odsto, a potrošnja freona za 28,57 odsto. Potrošnja prirodnog gasa smanjena je za 27,91 odsto, a potrošnja vode za 58,46 odsto.

U okviru konkursa „Zamisli sve“, Telenor fondacija podržala je četiri projekta, koja su ponudila inovativna rešenja za prevazilaženje aktuelnih društvenih izazova – projekat „Mejkers klubovi”, Muzički festival „ARLEMM“, projekat „Efekat pregleda“ i Hack#teen, hakaton za devojčice.

U poslednjem kvartalu 2020. godine Telenor je prošao kroz proces sertifikacije ISO 27701. ISO 27701 je novi standard u oblasti zaštite podataka o ličnosti prema regulativi EU GDPR, i među prvim je srpskim kompanijama koje su dobile ovaj sertifikat.

Kompletan izveštaj o održivom poslovanju kompanije Telenor za 2020. godinu u PDF formatu možete pronaći na sajtu kompanije Telenor