AI

Čak i pre pandemije, većina biznisa suočavala se izazovom kako osigurati da njihovi zaposleni imaju prave veštine i adekvatan način razmišljanja koji će im pomoći da uspeju u svetu gde veštačka inteligencija (Artificial Intelligence – AI) ima stvaran poslovni uticaj? Danas je to pitanje još aktuelnije.

Da bi naučio više o ovim izazovima, Microsoft je sproveo veliki međunarodni istraživački projekat usredsređen na AI i veštine potrebne u savremenom poslovanju. Najznačajniji zaključak do kojeg je istraživanje došlo otkriva da su najuspešnije kompanije i organizacije podjednako usredsređene na razvijanje veština svojih zaposlenih, koliko i na primenu novih AI tehnologija. Iako se poslovno okruženje značajno promenilo tokom poslednjih nekoliko meseci, uvidi koje nudi ovo istraživanje još uvek važe.

Ono što je takođe interesantno su i konkretne veštine koje poslodavci traže u vreme kada AI tehnologije postaju sve rasprostranjenije. Analiza i programiranje podataka su prioriteti, ali isto tako i komunikacija i veštine pregovoranja, liderstva i upravljanja.

IBM mainframe

Vodeće svetske kompanije shvataju da su algoritmi neverovatno korisni pri izvlačenju uvida iz ogromnih skupova podataka i pomažu u smanjenju zadataka koji se ponavljaju. Drugi element je maksimiziranje sposobnosti ljudi da ove stečene uvide koriste na kreativan način, za rešavanje izazova i pronalaženje novih mogućnosti. U suštini radi se o osnaživanju ljudi da efikasno koriste vreme koje je AI oslobodila, preuzimajući određene zadatke.

Međunarodno istraživanje otkriva da kompanije koje ostvaruju najviše vrednosti iz korišćenja AI tehnologija, ne generišu samo vrednost iz automatizacije i operativne efikasnosti – već se fokusiraju na korišćenje AI da bi povećali sposobnosti svojih zaposlenih i podstakli njihovu domišljatost. Istražujući oko 12.000 zaposlenih i njihovih menadžera, u većim preduzećima na 20 tržišta širom sveta, tokom marta meseca ove godine, studija se bavila ključnim saznanjima onih koji su rano usvojili i koji vide najveću poslovnu vrednost od AI tehnologija.

Istraživanje pokazuje da firme koje su već uveliko usvojile AI imaju, naravno, i najviše koristi od naprednih tehnologija – 84,4% starijih menadžera ovakvih biznisa kažu da već vide poslovnu vrednost koju im je uvođenje AI donelo, u poređenju sa 58,9% lidera u kompanijama koje su u početnim fazama upotrebe veštačke inteligencije.

Istraživanje je takođe pokazalo da su ’AI zrele’ kompanije više fokusirane na to da tehnologije dopunjuju talente njihovih zaposlenih. U stvari 84,7% viših rukovodilaca i 62,1% zaposlenih u takvim kompanijama sebe smatraju „ojačanim radnikom“ – tamo gde ih AI podržava u njihovom poslu, od pomaganja u upravljanju jednostavnim zadacima i procesima, do pružanja dubljih uvida i pomaganja u odlučivanju.

Većina vodećih AI firmi (80,6%) dobijaju na vrednosti upotrebom tehnologije za optimizaciju poslovanja. Na primer 56,7% zrelih AI preduzeća navode da im tehnologija pomaže da razviju nove proizvode i usluge, u odnosu na 40% kompanija koje manje koriste AI. Takođe, 44,9% zrelih AI kompanija primećuje poboljšano korisničko iskustvo korisnika, za razliku od svega 28,1% onih koji spadaju u manje zrele AI firme.

Azeem Azhar, stručnjak za AI industriju i osnivač  kompanije Exponential View, prokomentarisao je: „U trenutnom okruženju kompanijama će trebati ljudska domišljatost kako bi ponovo pokrenuli svoje poslovanje. U kontekstu novih pravila za saradnju sa kupcima i partnerima, inovativne i prilagodljive organizacije poslovaće bolje. Ovo istraživanje otkriva da su kompanije bazirane na AI tehnologijama bolje pozicionirane, jer više ulažu u širok spektar veština i više su usmerene na to kako nova tehnologija može osnažiti radnike. ”

Među vodećim firmama koje se oslanjaju na AI tehnologije u poslovanju, skoro sve (93,9%) kažu da aktivno grade veštine svojih zaposlenih ili imaju jasan plan kada i kako da sprovedu takvo usavršavanje. Ove kompanije takođe neguju veštine zaposlenih u svim kategorijama – od napredne analize podataka, do viših nivoa komunikacije i pregovora.

Za više detalja ovog istraživanja i pregled ključnih nalaza, posetite link.