Razvoj novih tehnologija omogućio nam je da u svakom trenutku i na bilo kom mestu budemo dostupni. Danas to najviše odgovara zaposlenim i veoma zauzetim roditeljima, koji žele da znaju gde se nalaze i šta rade njihova deca u trenucima kada nisu zajedno. Način komunikacije se promenio, ali roditeljska briga je ostala ista. Korišćenje pametnih telefona je u mnogome olakšao komunikaciju sa decom, ali biti stalno on line nosi sa sobom i određene rizike, kojih često nisu svesni ni sami roditelji. Imajući to u vidu, kompanija Vip mobile je u svoju ponudu uvrstila aplikaciju Vip DečjaZona, koja pruža sigurnost da dete neće biti izloženo neprimerenom sadržaju na „mreži”, te da će mobilni uređaj koristiti u razumnoj meri i na pravi način.

Uz Vip DečjaZona aplikaciju roditelji imaju mogućnost da sami odrede koliko vremena dete može koristiti mobilni telefon i kojim sadržajima može da pristupi. Roditeljska kontrola omogućava da se pristup internetu i određenim aplikacijama blokira, kao i da se filtrira neodgovarajući sadržaj. Zaključavanje aplikacija se sprovodi prema njihovoj starosnoj oceni i kategoriji, a roditelji mogu sami da odrede koje pojedinačne aplikacije žele da stave na listu zabranjenih. Pored toga, tu je i opcija zaključavanja kamere na telefonu, ali i mogućnost dnevnog ograničenja korišćenja mobilnog telefona.

Upravljanje i kontrola uređaja vrši se pomoću pretraživača na posebno kreiranoj internet stranici, tako da roditelji mogu da pristupe aplikaciji bez obzira gde se oni ili njihova dece nalaze.

Aplikacija Vip DečjaZona je trenutno dostupna za Android uređaje, a može se besplatno preuzeti sa Google Play Store platforme do 1. maja. Uslove korišćenja i više infomacija možete pronaći na ovom linku.