Privrednici od početka godine kompletan postupak dobijanja kvalifikovanog elektronskog sertifikata mogu da završe elektronskim putem, iz svoje kancelarije i tako uštede vreme i novac koje je zahtevala prethodna procedura. Od 1. januara isporučeno više od 2500 sertifikata.

Elektronski sertifikati koje izdaje Sertifikaciono telo Privredne komore Srbije (PKS CA) u skladu sa odredbama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskom identitetu i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, namenjeni su svim učesnicima elektronskog poslovanja u Republici Srbiji i predstavljaju lični identifikacioni dokument, pametnu karticu, a koriste se za prijavljivanje (autentikaciju) i digitalno potpisivanje.

Kvalifikovani elektronski sertifikat izdaje se na tri godine. Od početka 2020. godine, u PKS je već isporučeno preko 2500 elektronskih sertifikata, dok je ukupan broj korisnika ove usluge u prethodnoj godini iznosio oko 10 000. Kompletnom digitalizacijom ove usluge, u PKS očekuju da će broj izdatih sertifikata u ovoj godini znatno premašiti prethodnu, posebno kada se ima u vidu nova, znatno olakšana digitalizovana procedura.

Sertifikaciono telo PKS poziva kompanije da blagovremeno obnove svoj kvalifikovani elektronski sertifikat. Kontakt sa Sertifikacionim telom PKS – putem HelpDesk aplikacije na adresi http://helpdesk.pksca.rs