cyber security

Kompanija Alperia, provajder energije, izabrala je Kaspersky rešenje za zaštitu sistema daljinskog upravljanja svojih elektrana i distributivne mreže koja snabdeva strujom 280.000 korisnika u Južnom Tirolu. Izbor implementacije rešenja Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes napravljen je usled potrebe za namenskim rešenjem za operativno-tehnološko okruženje koje pruža maksimalnu zaštitu, bez rizika da rad mašina neophodnih za isporuku usluga bude prekinut. Danas, Kaspersky štiti 40 servera kompanije Alperia.

Alperia – energetski gigant

Alperia, kompanija u Južnom Tirolu osnovana 2016. godine nakon spajanja dve glavne lokalne kompanije u ovoj oblasti, trenutno distribuira električnu energiju i gas za 280.000 korisnika – sa radom 34 hidroelektrane, šest okružnih postrojenja, preko 8.600 km mreže i 700 stanica za punjenje.

Odeljenje Teleconduction & Telecommunication kompanije Alperia Group, koji predvodi Sandro Moreti (Sandro Moretti), bavi se upravljanjem proizvodnih podataka i telekomunikacionim prenosnim sistemima. Tim sastavljen od 13 ljudi vodi računa o udaljenim terminalnim jedinicama (RTU), centrima podataka, upravljanju kontrolnim sobama i konektivnom mrežom dve jedinice grupe: Alperia Greenpower za proizvodnju struje i Edyna za distribuciju električne energije.

cyber serveri

Sistem protiv sajber napada

Potreba kompanije Alperia da pronađe strateškog partnera koji će se boriti sa IT problemima prouzrokovana je neophodnošću da se takav složen sistem zaštiti, i još konkretnije, da se zaštite sistemi daljinske kontrole elektrana i energetskih mreža za korisnike u Južnom Tirolu. Stoga je za kompaniju bilo od ključnog značaja da pronađe rešenje koje će odgovarati načinu na koji ona upravlja perimetrom svojih sistema daljinskog upravljanja, uz bezbednosni sistem protiv sajber napada koji je napredniji od klasičnih rešenja za krajnje tačke, i pre svega posvećen operativno-tehnološkom okruženju. Neophodna karakteristika za zaštitu industrijskog okruženja je zapravo implementacija rešenja koja su dizajnirana isključivo za ove sisteme i koja su sposobna da obezbede maksimalnu zaštitu bez rizika od zaustavljanja rada mašina koje su ključne za snabdevanje.

Kaspersky Industrial CyberSecurity

Nakon pažljive analize nekoliko rešenja dostupnih na tržištu, naročito posvećenih industrijskom okruženju, kompanija Alperia je izabrala Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) rešenje. Ovo rešenje je specijano osmišljeno za zaštitu različitih nivoa industrijskih infrastruktura, uključujući SCADA, DCS, PLC, inženjerske stanice i mrežne veze. Ovo rešenje ima prepoznatljivu karakteristiku s obzirom na to da implementira holistički pristup u cilju osiguravanja sajber bezbednosti za kompanije i druge kritične infrastrukture.

Zahvaljujući njegovoj svestranosti i fleksibilnosti, rešenje može biti konfigurisano na osnovu pojedinačnih potreba kompanije, što znači da može da zadovolji zahteve specifičnog okruženja industrijskih kontrolnih sistema. Ovakav pristup ne samo da obezbeđuje zaštitu za industrijske krajnje tačke, već takođe koristi pasivne tehnologije nadgledanja kako bi identifikovao anomalije i otkrio potencijalne proboje mreže.

KCIS for Nodes

Instalacija bezbednosnog rešenja na sistemima koji uvek moraju biti u funkciji nije jednostavna. Kompanije Alperia i Kaspersky su zapravo odlučile da osnuju zajednički radni tim kako bi pronašle najbolje moguće rešenje. Krajem 2018. godine, rešenje KCIS for Nodes je implementirano na pojedinim mašinama u trajanju od nekoliko nedelja kako bi ne samo proverili efekte na njihovu efikasnost, već i razumeli koje izuzetke da podese i koje optimizacije da integrišu.

Svi sistemi su izlišni u kompaniji Alperia. Stoga, inicijalno rešenje je instalirano na samo jednoj od dve suvišne mašine, na glavnoj, kako bi imali pouzdanu rezervu u slučaju da dođe do problema, bez rizika od bilo kakvog uticaja na proizvodni ciklus. Nakon nekoliko uspešnih stres-testova i potvrde da novi sistem ne detektuje nikakve lažne pozitivne rezultate i da nema interakcija koje bi mogle da uspore aplikativne programe i zaključaju neke najznačajnije servise, rešenje Kaspersky Industrial CyberSecurity je implementirano i postalo je potpuno operativno na 40 servera kompanije Alperia.

Zajednnička radna grupa zaimplementaciju novog sistema sigurnosti

“Saradnja je bila pravi put za dostizanje našeg cilja. Ideja da osnujemo radnu grupu sa inženjerima kompanije Kaspersky omogućila nam je da prilagodimo proizvod kako bi odgovarao našoj kompaniji. Ubeđen sam da je u ovakvim slučajevima neophodno otići dalje od klasičnog odnosa između klijenta i dobavljača i fokusirati se na kreiranje sveobuhvatnijeg partnerstva. Zbog ovoga, razmatramo ideju o izradi ugovora o uslugama sa kompanijom Kaspersky, koji bi išao dalje od usluga pružanja podrške za proizvod i bio konfigurisan kao usluga podrške za čitav perimetar mreže,” istakao je Sandro Moreti (Sandro Moretti) menadžer odeljenja Teleconduction & Telecommunication u kompaniji Alperia.

“Zaista smo ponosni što nas je izabrao tako inovativan i na budućnost usmeren provajder energije kao što je kompanija Alperia,” rekao je Morten Len (Morten Lehn), generalni menadžer kompanije Kaspersky za Italiju. “Kompaniju Kaspersky ne iznenađuje to da kompanije koje obezbeđuju neophodne usluge kao što je električna energija postaju sve uključenije u rešavanje problema koji se tiču zaštite infrastrukture sa kojom moraju da rade.

Rastući broj povezanih uređaja i povećana digitalizacija komunalnih infrastruktura nude dosta mogućnosti, ali takođe donose i rast u broju rizika koje treba razmotriti. Informacione nezgode na industrijskom nivou su među najopasnijima, jer mogu dovesti do prekida proizvodnje i prouzrokovati opipljive ekonomske gubitke, osim toga što ih je teško rešiti. I uglavnom se nezgode dešavaju u kritičnim i vitalnim sektorima, kao što je energija. Gledajući napred, nastavićemo da obezbeđujemo personalizovana rešenja za informacionu bezbednost koja uzimaju u obzir konstantno promenljive potrebe kompanija u svakom sektoru.”