red hat

Nova era generativne AI uz podršku Red Hat-a

Kompanija Red Hat, vodeći svetski pružalac rešenja otvorenog koda, predstavila je najnoviju inovaciju u oblasti veštačke inteligencije sa lansiranjem Red Hat Enterprise Linux AI (RHEL AI) platforme. Ova nova platforma omogućava korisnicima da neprimetno razvijaju, testiraju i implementiraju generativne AI (GenAI) modele. RHEL AI kombinuje Granite velike jezične modele (LLM) otvorenog koda iz IBM-ovog istraživanja sa InstructLab softverom za usklađivanje modela, kreirajući optimizovanu RHEL sliku za hibridno cloud okruženje.

Inovacije i podrška otvorenog koda

Red Hat Enterprise Linux AI nudi jedinstvenu kombinaciju Granite LLM programa i InstructLab softvera, pružajući korisnicima alat za generativno eksperimentisanje i podešavanje modela. Korišćenje otvorenog koda znači da korisnici imaju slobodan pristup inovacijama, čime se smanjuju troškovi i olakšava integracija AI u poslovne aplikacije. RHEL AI podržava radna okruženja na AMD, Intel i NVIDIA platformama, omogućavajući širenje AI inovacija u preduzećima.

Prednosti za preduzeća

Jedna od glavnih prednosti RHEL AI je njegova sposobnost da smanji ulazne prepreke za AI inovacije. Preduzeća mogu proširiti svoj tim za veštačku inteligenciju bez značajnih dodatnih troškova, koristeći Granite modele i InstructLab softver za prilagođavanje specifičnim poslovnim potrebama. Ova kombinacija omogućava preduzećima da integrišu veštačku inteligenciju u svoje procese, smanjujući potrebu za specijalizovanim veštinama i skupim infrastrukturnim ulaganjima.

Izgradnja veštačke inteligencije sa InstructLab-om

IBM Research je stvorio Large-scale Alignment for chatBots (LAB) tehniku, koja koristi generisanje sintetičkih podataka za usklađivanje modela. Ova metoda smanjuje zavisnost od skupih ljudskih anotacija i vlasničkih modela, čineći razvoj AI modela pristupačnijim. InstructLab, zajednica otvorenog koda, omogućava programerima da doprinose razvoju LLM-a, povećavajući transparentnost i kolaboraciju u AI projektima.

Pouzdana osnova Linux-a

RHEL AI se oslanja na pouzdanu osnovu Red Hat Enterprise Linux-a, nudeći skalabilnu i ekonomičnu platformu za implementaciju generativne AI u preduzećima. Kombinacija Granite modela i InstructLab softvera pruža preduzećima fleksibilnost i podršku potrebnu za efikasno upravljanje AI modelima i njihovim životnim ciklusima. Integracija sa Red Hat OpenShift AI omogućava lako skaliranje i upravljanje modelima u hibridnom cloud okruženju.

Dostupnost i podrška

Red Hat Enterprise Linux AI je sada dostupan kao pregled za razvojne programere. IBM Cloud će podržati RHEL AI i OpenShift AI, omogućavajući preduzećima jednostavnu implementaciju generativne AI u svoje kritične aplikacije. Sa ovom platformom, Red Hat i IBM nastavljaju da unapređuju otvoreni pristup inovacijama veštačke inteligencije, omogućavajući preduzećima da iskoriste pun potencijal AI tehnologija.

Zaključak

Lansiranje Red Hat Enterprise Linux AI predstavlja značajan korak napred u dostupnosti i primeni generativne veštačke inteligencije. Kombinacija Granite modela, InstructLab softvera i pouzdane RHEL platforme pruža preduzećima moćne alate za razvijanje i implementaciju AI modela. Uz podršku otvorenog koda, RHEL AI smanjuje troškove, povećava fleksibilnost i omogućava širenje AI inovacija, čineći veštačku inteligenciju pristupačnijom za sve korisnike.