Kaspersky

Kaspersky Endpoint Security Cloud rešenje sada uključuje mogućnost detekcije i odgovora na nivou krajnjih tačaka (endpoint detection and response – EDR) za male i organizacije srednje veličine. Rešenje IT administratorima pruža uvid u pogođene krajnje tačke i lanac napada, kako bi mogli da analiziraju parametre incidenta i glavne uzroke, a zatim i preduzmu proaktivne mere za unapređenje celokupne zaštite preduzeća.

Pouzdana zaštita od sajber rizika je ključna za mala i srednja preduzeća kako bi se sačuvala bezbednost njihovog poslovanja, podataka i finansija. Međutim, prema istraživanju kompanije Kaspersky, ove kompanije nemaju dovoljan uvid u IT okruženje prilikom suočavanja sa pretnjama. Ovaj problem je izdvojen kao jedan od najvećih izazova od strane 40% malih i srednjih preduzeća. Detalji o napadu, pogođenim korisnicima i ulaznim tačkama, preduzećima mogu da pomognu u unapređenju svojih bezbednosnih praksi, kao dodatak automatizovanoj zaštiti na svim korporativnim krajnjim tačkama.

Zahvaljujući mogućnostima EDR funkcionalnosti koja je sada dostupna u okviru Kaspersky Endpoint Security Cloud rešenja, IT menadžeri mogu da vide vizuelni prikaz puteva širenja napada, detalje o pogođenim mašinama (verzijama operativnog sistema i korisnicima); imena inficiranih fajlova i heševe; parametre kreacije, modifikacije i pokretačke parametre. Sve informacije se nalaze na onlajn upravljačkoj konzoli Kaspersky Endpoint Security Cloud rešenja.

Ukoliko znaju kako je pretnja stigla do krajnje tačke, administratori u odnosu na to mogu da izmene bezbednosne politike i obezbede dodatnu zaštitu i mere svesti o pretnjama tamo gde je to neophodno. Na primer, analizom može biti otkriveno da je malver ušao u laptop zaposlenog putem fišing i-mejla, predstavljajući se kao grafički fajl. Administrator zatim može da ažurira podešavanja za zaštitu od fišinga, izmeni bezbednosne profile korisnicima koji rade sa osetljivim informacijama i primeti da postoji potreba za dodatnom obukom zaposlenih o sajber bezbednosti.

Ova nadogradnja ima specifičnu edukativnu vrednost za mala i srednja preduzeća. Ona IT menadžerima pomaže da unaprede svoju sajberbezbednosnu ekspertizu i da steknu osnovne veštine neophodne za istraživanje incidenata. Na ovaj način oni mogu da nauče više o različitim tipovima pretnji koje postoje, kroz jednostavan i demonstrativan alat, i tako se pripreme za rad na složenijim bezbednosnim izazovima i rešenjima,” komentariše Miroslav Koren, generalni menadžer kompanije Kaspersky za Istočnu Evropu.