Kaspersky

Kompanija Kaspersky Lab obaveštava svoje korisnike, partnere i širu javnost da je Evropska komisija zvanično potvrdila da „ne poseduje bilo kakav dokaz o potencijalnim problemima povezanim sa korišćenjem proizvoda kompanije Kaspersky Lab.“

Izjava je objavljena kao odgovor na zahtev Gerolfa Anemansa (Gerolf Annemans), člana Evropskog parlamenta, koji je u martu 2019. godine zatražio od Komisije da odgovori na nekoliko pitanja u vezi sa sadržajem Rezolucije Evropskog parlamenta, usvojene 13. juna 2018. godine. Između ostalog, Rezolucija je proizvode kompanije Kaspersky Lab nazvala „opasnim“ ili čak „malicioznim“.

“Vaši proizvodi su bezbedni – to je ono što smo čuli više puta od različitih regulatornih tela i političara. Srećan sam što Evropska komisija deli to mišljenje i što ga je javno potvrdila,“ rekao je Anton Šingarev (Anton Shingarev), potpredsednik sektora za odnose sa javnošću u kompaniji Kaspersky Lab. „Ovo je još jedna potvrda da naša Inicijativa za globalnu transparentnost, premeštanje lokacije gde se obrađuju podaci i otvaranje Transparency centara  funkcionišu, i da je to efikasan način putem kog jedna kompanija za sajber bezbednost obezbeđuje poverenje svojih klijenata i regulatora. Takođe se nadamo da će izjava Evropske komisije pomoći svima koji imaju bilo kakav vid zabrinutosti da donesu odluke zasnovane na dokazima, a ne na glasinama i lošem izveštavanju.“

Ceo tekst zahteva možete pročitati ovde:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001206_EN.pdf

Ceo tekst odgovora možete pročitati ovde:

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001206-ASW_EN.pdf