Kaspersky

Kaspersky, globalna kompanija za sajber bezbednost i lider u endpoint zaštiti, preuzela je kompaniju Brain4Net. Organizacija se bavi razvijanjem rešenja i usluga za pomoć preduzećima i provajderima usluga u prilagođavanju modernim tehnologijama, kao što su Software-Defined Wide-Area Network (SD-WAN) i Network Functions Virtualization (NFV), sa postojećom mrežnom infrastrukturom. Tim kompanije Brain4Net se pridružuje kompaniji Kaspersky i doprineće izgradnji snažne strategije za mrežnu bezbednost, kao i Secure Access Service Edge (SASE) rešenja i unapređene XDR ponude.

Prema kompaniji IDC, predviđa se da će globalna potrošnja u celom cloud servisu dostići 1,3 biliona dolara do 2025. godine. U ovom kontekstu, koji je ubrzala pandemija i njen uticaj na rad na daljinu, organizacijama postaje teško da upravljaju i štite svoje distribuirane infrastrukture od naprednih pretnji. SD-WAN omogućava timovima da prevaziđu ovaj izazov pružanjem efikasnog upravljanja i pojednostavljivanjem korišćenja bezbednosnih funkcija za zaštitu celokupne infrastrukture.

Napredovanje uz Secure Access Service Edge (SASE) ponudu

Rad na daljinu u kombinaciji sa velikom količinom podataka i saobraćaja koji se kreće između javnih cloud servisa i filijala i centara za podatke, diktira potrebu za momentalnim, stabilnim i bezbednim pristupom za korisnike bez obzira na njihovu lokaciju. Sve ovo je dovelo do osnivanja novog koncepta mrežne bezbednosti, koga je kompanija Gartner nazvala Secure Access Service Edge ili SASE, koji spaja bezbednost i povezanost prema potrebi.

Preuzimanjem kompanije Brain4Net, kompanija Kaspersky nastoji da na tržište donese potpuno novu SASE ponudu kao objedinjenu platformu koja će kombinovati najbolja bezbednosna rešenja i tehnologije kompanije Kaspersky sa mrežnom orkestracijom i sposobnostima kontrole i stručnošću kompanije Brain4Net. Zahvaljujući ovom strateškom potezu, kompanija Kaspersky će biti u mogućnosti da svojim poslovnim klijentima ponudi i usluge bezbednosti i povezivanja.

Konkretnije, buduća SASE ponuda kompanije Kaspersky će uključivati bezbednosnog brokera za pristup cloud servisu (cloud access security broker – CASB), cloud secure web gateway (SWG), cloud workload protection platform (CWPP), cloud security posture management (CSPM), zero trust network access (ZTNA), i ostale servise.

Evolucija napredne Kaspersky XDR platforme

Postojeća bezbednosna rešenja možda neće pružiti holistički pristup otkrivanju i otklanjanju naprednih pretnji. Integracije mrežnih kontrola trećih strana u Extended Detection and Response (XDR) rešenja od vendora endpoint bezbednosti same po sebi ne pružaju dovoljnu vidljivost i mogućnosti istraživanja incidenata koji se događaju unutar poslovnog okruženja.

Ova akvizicija će takođe omogućiti kompaniji Kaspersky da unapredi svoja postojeća rešenja do Extended Detection and Response (XDR) rešenja punih razmera. SASE donosi očigledne prednosti za XDR, uključujući mogućnost prikupljanja telemetrije sa mrežnog saobraćaja, zaustavljanje napada bilo gde širom mreže, i pojednostavljivanje orkestracije i upravljanja zahvaljujući postojanju jedinstvene kontrolne tačke putem SASE rešenja.

Nova XDR ponuda bazirana na cloud-native EDR rešenju pružiće vidljivost i naprednu funkcionalnost za detekciju baziranu na veštačkoj inteligenciji i logiku automatskog odgovora na svim krajnjim tačkama i mreži. Konkretnije, Kaspersky XDR će doneti širok opseg scenarija automatizovanog odgovora na incidente (od blokiranja izvršenja fajla na krajnjoj tački do blokiranja određenih mrežnih segmenata ili interne infrastrukture za određene korisnike ili vrste korisnika) zajedno sa alatima za segmentaciju mreže.

Osim toga, Kaspersky XDR će se bazirati na ujedinjenoj arhitekturi servera i pružaće centralizovano upravljanje sa jedne veb konzole. Korisnici će moći da kontrolišu i pouzdano štite sve popularne ulazne tačke za potencijalne pretnje: mrežu, veb saobraćaj, i-mejl, radne stanice, servere i virtuelne mašine. Radeći zajedno, XDR platforma i SASE će omogućiti preduzećima da implementiraju zero-trust strategiju. Uz ugrađenu naprednu tehnologiju za otkrivanje i analizu, platforma će imati koristi i od vodećih svetskih informacija o pretnjama (threat intelligence – TI) koje stalno ažuriraju i proveravaju vodeći stručnjaci kompanije Kaspersky.

Jedan ekosistem za korporativnu bezbednost

Sve ove komponente će postati sastavni deo jedinstvenog ekosistema što je vizija kompanije Kaspersky za budućnost korporativne sajberbezbednosti. Glavni element ovog ekosistema je Kaspersky Open Single Management platforma. Ona će postati jedinstvena cloud-native tehnološka platforma za izgradnju Kaspersky XDR rešenja i koristiće arhitekturu agnostičkog modela implementacije. Na taj način platforma može da se koristi širom javnog cloud servisa, u privatnom cloud servisu ili čak lokalno.

„Uzbuđeni smo što ćemo udružiti snage sa talentovanim timom kompanije Brain4Net koji je već izgradio zrele vrhunske tehnologije i servise za mrežnu orkestraciju i kontrolu. Uveren sam da će se njihovo znanje i iskustvo, u kombinaciji sa najnagrađivanijim bezbednosnim tehnologijama kompanije Kaspersky i priznatim iskustvom u oblasti pretnji, savršeno uklopiti sa našom vizijom korporativne bezbednosti, dok će nove ponude pomoći zaposlenima u bezbednosnim timovima da ubrzaju otkrivanje pretnji, istraživanje i sanaciju, smanjujući vreme potebno za odgovor,” rekao je Andrej Efremov (Andrey Efremov), direktor za razvoj poslovanja u kompaniji Kaspersky.

Maks Kaminskij (Max Kaminskiy), izvršni direktor i koosnivač kompanije Brain4Net, dodao je: „Drago nam je što smo se pridružili timu kompanije Kaspersky. Za širenje SD-WAN tehnologije potreban je snažan poslovni scenario, zbog čega smo se udružili sa Kaspersky XDR. Izbor tehnologija kompanije Brain4Net potvrđuje visok nivo proizvoda i kompetencija kompanije. Zajedno ćemo nastaviti da činimo svet bezbednijim i ugodnijim mestom.”