Mađarska start-ap kompanija iLex, koja pruža inovativna pravna rešenja srednjim i velikim preduzećima, koristila je IBM Cloud rešenja kako bi dizajnirala četbot (chatbot) Lexi namenjen studentima prava, kao i korisnicima usluga kompaniije iLex.

Obrazovne institucije treba da pruže svojim učenicima veštine i znanja koja će ih osposobiti za obavljanje poslova u multidisciplinarnim oblastima. Kompanija iLex godinama sarađuje sa univerzitetima širom istočne i centralne Evrope u cilju razvoja modernih obrazovnih programa i osposobljavanja studenata za obavljanje budućih poslova.

Univerzitet u Pečuju u saradnji sa kompanijom iLex ove godine je pokrenuo program namenjen studentima prava koji se fokusira na upotrebu tehnologije i softvera pri pružanju pravnih usluga. Kao deo ovog edukativnog programa predstavljen je četbot Lexi koji je u mogućnosti da odgovori na pitanja iz oblasti građanskog prava. Svrha ovog četbota je da demonstrira mogućnosti kognitivnih tehnologija u oblasti prava, a u okviru predavanja profesori prava i njihovi studenti „obučavaju“ Lexi da odgovara na još zahtevnija pitanja iz ove oblasti.

Uz pomoć IBM Cloud rešenja kompaniji iLex je obezbeđena infrastruktura i pristup kognitivnim uslugama koje su neophodne za dizajniranje i razvoj inteligentnog i intuitivnog bota.