data center

Nutanix , lider u poslovnim cloud rešenjima, nedavno je objavio generalnu dostupnost Nutanix Clusters rešenja na AWS-u, time proširujući fleksibilnost i lakoću upotrebe HCI (hiperkonvergirana infsrastruktura) softvera kompanije, uz sve Nutanix proizvode i usluge, na Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instancama Amazon Web Sevices (AWS) platforme.

Ovom najavom Nutanix isporučuje hibridnu cloud infrastrukturu koja omogućava kompanijama da ubrzaju svoje digitalne inicijative i optimizuju potrošnju, fokusirajući se tako na prioritete koji su dodatno pojačani u doba COVID-a. Nutanix nudi jedinstveni stack koji integriše obradu i skladištenje podataka, unificiran rad širom privatnih i javnih cloud platformi, integrisanu mrežu sa AWS-om i prenos licenci sa privatnih na javne cloud platforme, time adresirajući ključne tehničke i operativne izazove u eri hibridnog cloud-a.

Prema Gartneru, do 2021. 90% organizacija će koristiti multicloud ili hibridni cloud model za svoje IT potrebe.1 Kompanijama je potrebna fleksibilnost više cloud rešenja dok nastavljaju da se bore sa kompleksnošću, operativnim silosima i cenom upravljanja privatnim i javnim cloud rešenjima. Unificirano rešenje koje nudi konzistentno iskustvo, alate i operativne prakse širom različitih cloud platformi će omogućiti kompanijama da prevaziđu silose i povećaju efikasnost dok istovremeno omogućava fleksibilnost izbora pravog cloud rešenja za svaki posao.

 

Ovom najavom Nutanix proširuje jednostavnost i lakoću upotrebe svog softvera na javni cloud. Time se eliminišu troškovi i kompleksnost menadžmenta hibridnih okruženja i omogućava savršena mobilnost širom privatnih i javnih cloud platformi bez izmena u arhitekturi aplikacija zbog ugrađene mrežne integracije sa AWS-om. Korisnici sada imaju fleksibilnost da izaberu pravo cloud okruženje za svaku aplikaciju sa dodatnim benefitom prenosa licenci preko cloud platformi, što ima direktan uticaj na cenu i optimizaciju resursa.

Uz to, korisnici će imati mogućnost da iskoriste celokupan softverski stack kompanije na privatnom i javnom cloud-u. Ovo uključuje nestruktuirano rešenje za skladištenje podataka Files, rešenje za orkestraciju aplikacija Calm, rešenje za administraciju baza Era, i mnoga druga.

„Uz veliko zadovoljstvo lansiramo Clusters rešenje na AWS-u i jako nam je drago zbog podrške koju nudimo korisnicima po pitanju proširenja njihovog privatnog cloud okruženja na AWS. Ovo rešenje nudi korisnicima fleksibilnost koja im omogućava da izvuku najviše iz njihovih AWS i Nutanix okruženja“, izjavio je Doug Yeum, Head of Worldwide Channels and Alliances u kompaniji Amazon Web Services, Inc. „Korisnici sada imaju priliku da iskoriste Nutanix Clusters rešenja na AWS-u i pokrenu ih uporedo sa njihovim native cloud aplikacijama kako bi ubrzali svoju digitalnu transformaciju“.

Ključne karakteristike Nutanix Clusters rešenja uključuju:

  • Mobilnost aplikacija i podataka: Nutanix Clusters rešava veliki problem za korporacije koje su se opredelile za cloud rešenje kada je u pitanju prebacivanje legacy aplikacija i podataka na cloud. Omogućava mobilnost bez potrebe da se menja arhitektura aplikacija, nešto što inače može biti ekstremno skupo i vremenski zahtevno.
  • Pojednostavljene operacije uz pomoć unificiranog cloud okruženja: Nutanix Clusters omogućava korisnicima da kreiraju, upravljaju i orkestriraju svoju infrastrukturu, kao i svoje aplikacije, širom privatnih i javnih cloud platformi, putem jednog interfejsa. Za razliku od konkurentnih rešenja koja nude isključivo menadžment cloud infrastrukture u izolovanim silosima, Nutanix Clusters obuhvata privatna i javna cloud rešenja. Ovaj jedan stack uklanja potrebu za posebnim timom koji bi upravljao svakim okruženjem, ili za dodatnom edukacijom timova, a takođe omogućava jednostavnu mobilnost aplikacija širom cloud platformi.
  • Ugrađena mrežna integracija sa AWS-om: Zahvaljujući ugrađenoj integraciji sa AWS mrežnim lejerom, Nutanix Clusters nudi benefite u smislu lakog puštanja u rad i performansi. Mrežna integracija takođe omogućava mušterijama da koriste svoje postojeće AWS naloge, uključujući neiskorišćene kredite, virtuelni privatni cloud i podmreže. Ovo omogućava istinski unificirani menadžment preko privatnog i javnog cloud-a, i u velikoj meri pojednostavljuje korisničko iskustvo upravljanja hibridnim cloud okruženjem.
  • Optimizacija troškova cloud-a: Uz fokus na ključne tehničke i operativne izazove kada su u pitanju hibridna cloud okruženja, Clusters može pružiti značajne uštede korisnicima. Ovo se postiže uklanjanjem potrebe za različitim timovima koji bi upravljali zasebnim cloud okruženjima, eliminacijom potrebe za skupim migracijama kada su u pitanju legacy aplikacije, i pružanjem načina za laku hibernaciju javnih cloud klastera jednim klikom kako bi se smanjilo rasipanje sredstava. Uz sve to, dostupnost portabilnih licenci, fleksibilan model plaćanja i bolji uvid u potrošnju na cloud-u kroz Xi Beam, kompanije mogu optimizovati svoje cloud investicije i istinski izabrati pravo cloud rešenje za svaki posao, bez potrebe da se ograniče na samo jedno.
  • Sloboda izbora: Nutanix Clusters na AWS-u daje korisnicima izbor da iskoriste svoj postojeći hardver koji poseduju na licu mesta ili AWS kredite pri postavljanju hibridnog okruženja. Uz to, korisnici mogu takođe koristiti on-premises licence, pay-as-you-go ili Cloud Commit modele.

 

Bazirano na opsežnom istraživanju sa korisnicima, ključni modeli upotrebe Nutanix Clusters rešenja uključuju:

  • Lift and Shift: Korisnici koji imaju potrebu da presele aplikacije na cloud ili konsoliduju svoje data centre mogu jednostavno da iskoriste „lift and shift“ metodu i presele ih bez ikakvih izmena. Clusters eliminiše potrebu za promenom arhitekture aplikacija što za rezultat ima znatne uštede za korisnike po pitanju sredstava i vremena. Uz to, Nutanix Move omogućava mobilnost aplikacije između sekcija koje nisu Nutanix ili Clusters kako bi se dodatno pojednostavio proces.
  • Elastičnost u skladu sa potrebama: Sada mušterije mogu brzo uvećati kapacitet ili se proširiti u nove regione, sve u roku od par minuta tako što će se iskoristiti javni cloud za zadovoljavanje sezonskih potreba, menjanja prioriteta i u drugim situacijama. Ovo je jako velika prednost u situacijama kada je brzina ključna a dodavanje kapaciteta na uobičajen način dugotrajan proces, kao što je proširenje VDI resursa.
  • Poslovanje bez prekida: Korisnici sada mogu iskoristiti AWS kako bi osigurali visok nivo dostupnosti i brz oporavak u slučaju problema bez uvećanja kompleksnosti koje donosi upravljanje cloud okruženjem ili zasebnim rešenjem za oporavak u slučaju problema.
  • Cloud native servisi: Korisnici mogu koristiti cloud-native servise sa postojećim aplikacijama u lokalu, bez skupih izmena na arhitekturi. Rezultat toga je laka modernizacija postojećih aplikacija korišćenjem cloud native servisa kao što su veštačka inteligencija, mašinsko učenje, analitika i drugi kako bi se unapredile digitalne inicijative.

 

“Oduvek smo u ime naših korisnika radili na tome da učinimo IT toliko jednostavnim da bude nevidljiv“, izjavio je Tarkan Maner, Chief Commercial Officer u kompaniji Nutanix. “Kako se industrija menjala, naš fokus se proširio izvan data centara kako bi pomogli korisnicima da upravljaju kompleksnim multicloud okruženjem, bilo privatnim ili javnim. Nutanix Clusters na AWS-u je ostvarenje te vizije. On nam omogućava potpunu fleksibilnost dajući kompanijama mogućnost da razviju kod jednom i koriste ga svuda, koristeći tako skalabilnost, lokaciju, integraciju i cene različitih opcija, što je istinska vizija hibridnog cloud-a.“

Nutanix korisnici

“U osiguravajućoj kući Penn National smo tražili novo rešenje koje bi podržalo naše VDI operacije u cilju osiguravanja nesmetanog poslovanja u slučaju da naš primarni data centar ima problem. Nutanix Clusters nam omogućava da lako kreiramo hibridno i multicloud okruženje koje obuhvata naš Nutanix data centar i AWS, tako da imamo opciju da jako brzo povećamo kapacitet u AWS-u u slučajevima kada nam je potreban brzi restore iz bekapa”, izjavio je Craig Wiley, Senior Infrastructure Systems arhitekta u osiguravajućoj kući Penn National. “Uz fleksibilnost koju ovo rešenje pruža, mogućnost da koristimo naša postojeća mrežna podešavanja na AWS-u čini postavljanje Nutanix Clusters rešenja jako lakim, uz isporučivanje očekivanih performansi. Sada znamo da možemo proširiti naš VDI kapacitet sa jednim klikom i uz to prebaciti u hibernaciju naše hibridne cloud sisteme kada ih ne koristimo, plaćajući u tom slučaju samo za kapacitet koji nam je potreban.”

„Australijski statistički biro je nacionalna statistička agencija Australije i odgovorna je, između ostalog, za australijski popis stanovništva. Popis stanovništva je najveća mirovna logistička operacija u Australiji i sve veća potreba za IT podrškom projektu je razlog zbog čega smo istražili hibridne cloud platforme. One omogućavaju fleksibilnost i agilnost koja je potrebna za velike promene po pitanju resursa“, izjavio je Julian Doak, CISO u Australijskim statističkom birou. “Već smo bili Nutanix mušterija i koristili svoje VDI instance i analitičke poslove u svom data centru, dok takođe koristimo AWS. Jedinstveno cloud rešenje za upravljanje nad više cloud platformi će učiniti skaliranje naših IT potreba lakšim. Nutanix Clusters osigurava lak način da proširimo kapacitete na javni cloud kako bi opslužili naše VDI instance u slučajevima kada  aktivnosti to zahtevaju, dok znamo da će naše aplikacije jednostavno raditi, bez potrebe za repakiranjem ili izmenama u arhitekturi.”