Vip mobile poslovnica

Osluškujući savremene potrebe biznis korisnika za optimizacijom poslovnih procesa, kompanija Vip mobile razvila je Printing as a service – novu uslugu koja značajno smanjuje troškove štampe i čini je efikasnijom. To je koncept optimizacije koji omogućava pre svega smanjenje inicijalnih troškova ulaganja u hardwer (štampači) i uštede kroz manje troškove održavanja.

Vip Printing as a Service usluga funkcioniše po sistemu „ključ u ruke“ i obuhvata uređaj za štampanje (hardwer komponenta), odgovarajući broj otisaka štampe, instalaciju štampača na lokaciji korisnika i postprodajnu podršku koja uključuje i zamenu potrošnih delova.

Vip biznis korisnici sada mogu da u potpunosti prate broj odštampanih strana u realnom vremenu, imaju istorijski prikaz odštampanih materijala, a pritom je i sigurnost podataka podignuta na još viši nivo.

Osim smanjenja troškova potrošnog materijala, servisa i cene po stranici, nova usluga omogućava i manju potrošnju električne energije kroz konsolidaciju i nadogradnju uređaja, kao i smanjenje količine otpada, jer se koriste samo potrebne zalihe i nema viškova, što značajno doprinosi zaštiti životne sredine.