Microsoftsoftver za NVOMicrosoftsoftver za NVO

Kompanija Microsoft u saradnji sa Techsoup Balkans i lokalnim partnerima, Fondacijom Dokukino i Trag fondacijom, organizovala je u Nišu konferenciju Microsoft NGO Connection Day 2015. Microsoft Connection Day 2015 osmišljen je kao jednodnevni događaj, namenjen organizacijama civilnog sektora, koje su registrovane u Srbiji, i koje su zainteresovane da unaprede svoj uticaj na društvo, efikasnom primenom najnovijih tehnologija u svakodnevnom radu.

Cilj ovog događaja je pružanje mogućnosti organizacijama civilnog sektora da upotrebom Microsoft licenciranih programa i rešenja same stvore uslove za postizanje najefikasnijih i najboljih mogućih rezultata u sferama u kojima čine dobrobit za zajednicu u kojoj su formirane. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa značajem korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija za ostvarivanje svojih ciljeva, kao i softverom i tehnološkim rešenjima koje im kompanija Microsoft besplatno nudi u okviru svog Programa softverskih donacija.

„Podrška koju Microsoft pruža civilnom sektoru sprovodi se na svim nivoima kompanije, i u svakoj zajednici u kojoj Microsoft razvija svoje poslovanje. Mi u Microsoftu verujemo da svaki pojedinac i svaka organizacija imaju prava da ostvare svoj potencijal, ali da im je na tom putu neophodna pomoć koju u savremenom svetu najadekvatnije mogu da pruže informacione tehnologije“, izjavila je Tanja Tatomirović, Communications & Citizenship Lead za Microsoft u Srbiji i Crnoj Gori.

Učesnici su imali priliku da se u okviru interaktivne prezentacije predstavnika Microsoft-a, Danijele Zečević i Branimira Đurovića, upoznaju sa najnovijim mogućnostima koje nudi Office 2016 i Windows 10. Predstavnici civilnog sektora istakli su značaj podrške koju Microsoft pruža kroz donacije softvera i upoznavanje sa svim mogućnostima koje pružaju tehnologije.

office-365

„Donacija Microsoft softvera nam olakšava svakodnevni rad. Pomoću nje smo počeli da pružamo bolju podršku zajednici.”, istakao je Nikola Stojanović iz organizacije Media & reform centar Niš.

Na događaju su bili prezentovani i Techsoup Balkans program donacija softvera, kao i drugi vidovi podrške i umrežavanja. Skup je bila prilika da se prikažu i primeri dobre prakse u kojima je istaknuta uloga savremenih tehnologija u usavršavanju rada organizacija civilnog sektora.

Organizacije civilnog sektora u Srbiji mogu aplicirati za donacije Microsoft softvera i cloud rešenja, a više detalja o načinu prijave mogu naći na linku http://www.microsoft.com/nonprofits

Svake godine više od 70.000 organizacija iz više od 110 zemalja sveta koristi ovaj program.