data centar

Kompanija Kaspersky Lab najavila je bitnu promenu kada je u pitanju njen specijalizovani proizvod za zaštitu data centara – Kaspersky Security for Virtualization Light Agent. Pored platformi za virtuelizaciju i operativnih sistema koji su već podržani, ovo rešenje sada obezbeđuje zaštitu za bilo koji server, bez obzira na to koji operativni sistem ga pokreće.

Data centri koji koriste samo Windows ili samo Linux operativni sistem su veoma retki, pri čemu većina njih koristi kombinaciju ova dva sistema.

To predstavlja izazov kada je u pitanju održavanje bezbednosti infrastrukture data centara. Neke od prepreka sa kojima se kompanije suočavaju jesu troškovi, kao i vreme i osoblje neophodno za instalaciju, konfiguraciju i pokretanje različitih rešenja za različite platforme i operativne sisteme. Kako bi pomogla organizacijama da se izbore sa ovim izazovima, kompanija Kaspersky Lab je rešila da iskoristi jedinstven pristup obezbeđivanju virtuelnih okruženja.

Light Agent verzija ovog rešenja sada obezbeđuje virtuelnim mašinama, zasnovanim na Linux operativnom sistemu, sve prednosti višeslojne zaštite dostupne na Windows sistemima, uključujući skeniranje malvera, zaštitu memorije i procesa, kontrolu uređaja, interneta i elektronske pošte uz proaktivnu detekciju, prevenciju iskorišćavanja ranjivost, kao i tehnologiju koja virtuelne desktop infrastrukture (VDI) štiti od ransomware napada.

Za razliku od tradicionalnih rešenja zasnovanih na korišćenju agenta (agent basaed), Kaspersky Security for Virtualization Light Agent kreiran je sa ciljem da omogući visok stepen zaštite uz minimalan uticaj na performanse sistema. On to postiže tako što oslobađa individualne virtuelne mašine opterećenja koja koriste veliku količinu resursa, kao što je skeniranje malvera, i prebacije ih na specijalizovanu bezbednosnu virtuelnu mašinu (Security Virtual Machine).

Linux operativni sistem je takođe podržan i na Agentless vezijama rešenja, kao i najnovije platforme za virtuelizaciju, kao što su VMware vSphere 6.5 i VMware NSX 6.2 i 6.3. Spisak podržanih platformi i operativnih sistema sada podrazumeva i najnoviji operativni sistem kompanije Microsoft — Windows Server 2016, kao i Windows 10 za VDI okruženja, uključujući Windows 10 RedStone1. Rešenje je kompatibilno sa Hyper-V 2016 i unapređuje bezbednosne sposobnosti najnovije platforme za virtuelizaciju kompanije Microsoft.

 „Uz novo i ažurirano rešenje za bezbednost virtuelnih okruženja, želimo da odgovorimo na potrebe klijenata koji poseduju heterogene data centre sa različitim platformama i operativnim sistemima. Arhitektura ovog bezbednosnog rešenja kreirana je tako da virtuelnim okruženjima obezbedi sveobuhvatne zaštitne alate koji mogu da rade paralelno sa softverski definisanim data centrima. Od sada, bez obzira na to koji operativni sistem klijenti koriste, bilo da je to Windows ili Linux, mi ćemo moći da im obezbedimo da naše rešenje bude u potpunosti kompatibilno sa njihovim data centrima, kao i zadrži felksibilnost i stabilnost kada je u pitanju očuvanje njihove bezbednosne strategije”, izjavio je Vitali Mzokov (Vitaly Mzokov), pstručnjak iz sektora za bezbednost hibridnih cloud rešenja i data centara u kompaniji Kaspersky Lab.