U pokušaju da se izbore sa brzim tempom automatizacije poslovnih procesa i eksponencijalnim rastom količine kompanijskih podataka, 66 odsto većih i 49 odsto manjih i srednjih preduzeća planiraju da prošire svoju hibirdnu cloud infrastrukturu[i]. Istovremeno, svaka druga kompanija ne oseća se dovoljno sigurno da bi u potpunosti svoje podatke prebacila na cloud servise zbog nedostatka upravljanja postavkama bezbednosti.

Kako bi podržala kompanije u njihovoj digitalnoj transformaciji, i zaštitila njihov put ka oblaku, kompanija Kaspersky Lab je obogatila svoj portfolio usluga za virtualizaciju i bezbednost na cloud servisima svojim najnovijim rešenjem Kaspersky Hybrid Cloud Security – koje predstavlja tehnologiju sledeće generacije za zaštitu hibridnih cloud rešenja, namenjenu za preduzeća svih veličina, i integrisanu sa rešenjima Amazon Web Services (AWS) i Microsoft Azure.

Dok predueća prihvataju proces digitalne transformacije, IT timovi se neizbežno suočavaju sa izazovima u pogledu gubitka kontrole na njihovoj cloud infrastrukturi. Nedostatak vidljivosti u okviru hibridnih cloud ekosistema čini ove infrastrukture ranjivim na sajber napade. Pritom, sistemi zaštite koji su već ugrađeni u javna cloud okruženja, više su fokusirani na zaštitu „granica clouda“ i samim tim ne pokrivaju zaštitu kompanijskih podataka, koji mogu biti kompromitovani pre nego što stignu do zaštićene oblasti unutar clouda. Kako bi izbegli neprijatnost zbrke sa podacima, opremanje specijalizovanom  bezbednosnim rešenjem poput rešenja Kaspersky Hybrid Cloud Security je od kritične važnosti za preduzeća.

Rešenje Kaspersky Hybrid Cloud Security štiti aplikacije i podatke u fizičkim, virtuelnim i cloud okruženjima nadograđujući se na obimno prethodno iskustvo kompanije Kaspersky Lab u oblasti bezbednosti softverski-definisanih (tj. virtuelnih) data centara. Rešenje pruža integraciju na nivou aplikacionog programskog interfejsa (API) sa rešenjem Amazon Web Services (AWS) i podržava Microsoft Azure cloud platformu, omogućavajući korisnicima da prošire bezbednost na svaki resurs koji stave na javni cloud. Pristup rešenja Kaspersky Hybrid Cloud Security obezbeđivanju multi-cloud okruženja protiv naprednih sajber pretnji takođe uključuje ujedinjenu orkestraciju i tehnike operacione higijene, učvršćivanja sistema i odbranu opterećenja, kao i zaštitu sistema izvršavanja potpomognutu mašinskim učenjem.

 

Vidljivost je ključ uspešne zaštite hibridnog clouda

Kompanije koje migriraju svoje poslovanje na javne cloud servise često se suočavaju sa kompleksnim projektima integracije zaštite. Ovo može da uključuje starija (tzv. „legacy“) virtuelna okruženja u posedu predueća i provajdera javnih cloud servisa, virtuelne mašine i rešenja radnog okruženja.

Čak i nakon integracije, IT timovima može nedostajati sveobuhvatna vidljivost, zato što se mogu oslanjati na više panela za upravljanje svojim javnim i privatnim cloud servisima. Rešenje Kaspersky Hybrid Cloud Security pruža preduzećima mogućnost besprekorne integracije i automatizuje odgovore na napredne sajber pretnje, kao i potpunu vidljivost i upravljivost širom celog hibridnog cloud okruženja. Pomoću konzole za bezbednosnu orkestraciju integrisane u cloud, IT timovi za bezbednost imaju punu kontrolu nad time ko može da pristupi kompanijskim podacima skladištenim u zgradi preduzeća ili na cloud sevisu. Na primer, IT timovi mogu podesiti bezbednosne notifikacije kako bi osigurali da se sve aktivnosti nadgledaju, i da preduzeća poseduju napredne nivoe bezbednosti za sve kompanijske podatke i aplikacije.

Robustna zaštita podataka: zaštitite vaše cloud kraljevstvo

U mnogim slučajevima, pitanje cloud servisa je i dalje „siva zona“ za kompanije, s obzirom da 28 odsto preduzeća vidi cloud kao pretnju po njihovo poslovanje, pre nego kao priliku[iii]. Zaštita podataka je jedna od najvećih briga za preduzeća koja su prihvatila i usvojila cloud servise, s time da su kompleksne pretnje, oportunistički rensomver softveri, krađa podataka, finansijske prevare i nasumične ljudske greške  su samo neki od faktora na uvek rastućoj listi rizika.

Nesumnjivo, provajderi cloud servisa se naporno trude kako bi poboljšali bezbednost i pouzdanost svojih cloud platformi. Međutim, bezbednosne mogućnosti koje se nalaze u cloud servisu ne odgovaraju uvek potrebama kompanijskih sistema. Zabrana i ograničavanje određenih aplikacija, nadgledanje tekućeg ponašanja svih aplikacija na poslu, i zaštita sistema od eksploatacija ranjivosti – sve ove ključne aktivnosti su i dalje odgovornost korisnika.

Kako bi odgovorila na bezbednosne potrebe, uključujući potrebu za zaštitom ranjivosti, rešenje Kaspersky Hybrid Cloud Security pruža korisnicima zaštitu potpomognutu mašinskim učenjem. Ovo omogućava bezbednosnim sistemima da uhvate, blokiraju i saniraju potencijalne pretnje pre nego što mogu da naškode poslovnim podacima ili operacijama. Kako bi se osiguralo da napadači ne mogu da iskoriste mane koje se nalaze u legitimnim softverima da kompromituju kompanijske podatke sačuvane u cloud servisu, rešenje Kaspersky Hybrid Cloud Security primenjuje nekoliko naprednih tehnika poput prevencije eksploita, procene ranjivosti i automatizovanog upravljanja pečevima. Višestruki slojevi zaštite u okviru rešenja Kaspersky Hybrid Cloud Security, uključujući anti-rensomver i detekciju ponašanja, su podržani najnovijim izveštajima o pretnjama kako bi pomogli preduzećima u njihovoj borbi protiv novih i nastajućih pretnji.

“Kako kompanije sve više usvajaju digitalnu transformaciju, obezbeđivanje cloud infrastrukture i povezanih procesa je ključno,“ izjavio je Daniel Katedu (Daniele Catteddu), glavni tehnološki direktor Alijanse za cloud bezbednost. „Ovaj potez kompanije Kaspersky Lab kojim proširuje obuhvat zaštite za najveće javne cloud platforme je značajan korak napred ka poboljšanju bezbednosnih sposobnosti cloud servisa Amazon Web Services i Microsoft Azure, i u velikoj meri će omogućiti preduzećima da se u potpunosti bez brige posvete cloud načinu poslovanja.”

„Imajući na umu koliko dragocenih podataka se danas skladišti u cloud servisima, za preduzeća je ključno da osiguraju postojanje sveobuhvatne zaštite i vidljivosti širom svih cloud platformi. Naša filozofija je bila da kreiramo dobro izbalansiranu mešavinu prvoklasne zaštite, resursne efikasnosti, i orkestracionih mogućnosti na nivou celog preduzeća za javna i privatna cloud okruženja. Uvereni smo da će upravo ova kombinacija osigurati našim korisnicima bezbedan prelazak na Amazon i Microsoft Azure cloud servise u okviru njihovih projekata digitalne transformacije,“ – prokomentarisao je Vitali Mzokov (Vitaly Mzokov) vođa za poslovna rešenja kompanije Kaspersky Lab.