Svim pripejd korisnicima Telenor je omogućio godinu dana besplatnog interneta za korišćenje društvene mreže Facebook. Na žalost mnogih postpaid korisnika, ova promoticna ponuda ne važi za njih.

Naime, u periodu od 8. juna do 1. septembra, svi Telenor pripejd korisnici moćiće da aktiviraju Letnji dodatak koji donosi 100 minuta ka svim domaćim mrežama, i 500MB internet saobraćaja koji važe samo sedam dana od dana aktivacije.

Novi pripejd korisnici koji aktiviraju SIM karticu u promotivnom periodu, moćiće da aktiviraju Promo letnji dodatak posle prve dopune pripejd računa bilo kojim iznosom najkasnije do 15. septembra, 2016. Promo letnji dodatak sadrži 100 minuta ka svim mrežama, 500 MB i 1000 minuta u Telenor mreži, koji važe 7 dana od dana aktivacije.