Institut za fiziku i odliv mozgova

Problem odliva mozgova predstavlja ozbiljan izazov za Republiku Srbiju, a naročito u domenu mladih naučnika koji napuštaju zemlju u potrazi za boljim uslovima rada i života u inostranstvu. Ovaj društveni fenomen se smatra jednim od ključnih problema s kojim se suočava naše društvo, a rešenje ovog pitanja postalo je prioritet za mnoge institucije. U cilju pronalaženja adekvatnih rešenja, Institut za fiziku u Beogradu je razvio inovativni pristup, fokusiran na stvaranje oaze izvrsnosti i poboljšanje uslova za rad istraživača.

Institut za fiziku: Oaza izvrsnosti

Institut za fiziku u Beogradu, institut od nacionalnog značaja, ističe se ne samo po svojim naučnim dostignućima, već i po uspešnoj strategiji zadržavanja i privlačenja talenata. Prema rečima direktora Instituta, dr Aleksandra Bogojevića, u poslednjih 10 godina broj istraživača koji se vraćaju u Srbiju prevazilazi broj onih koji odlaze.

Ovaj institut je postao simbol povratka mladih stručnjaka koji su stekli znanje i iskustvo u inostranstvu. Primera radi, dr Jakša Vučićević se vratio iz Instituta za teorijsku fiziku u Šakle kod Pariza i osvojio prestižni ERC grant Evropskog istraživačkog saveta.

“Na Institut za fiziku sam se vratio pre svega zato što sam želeo da se vratim u svoju zemlju, da tu živim, a shvatio sam da moja karijera ovde neće trpeti ni na koji način i da su uslovi za rad ovde podjednako dobri kao u inostranstvu”, kaže dr Vučićević.

Iskustva istraživača

Ova institucija okuplja stručnjake iz različitih oblasti fizike, a mnogi od njih su se odlučili na povratak iz inostranstva. Dr Nataša Adžić, koja se vratila sa Fakulteta za fiziku Univerziteta u Beču, ističe: “Ja sam donela odluku da se vratim u Srbiju zato što mi je ovde srce na mestu i bilo mi je dosta devet godina u inostranstvu. Proširila sam vidike, stekla iskustvo i videla kako funkcioniše nauka na razvijenijim fakultetima i mislila sam da je čas da se vratim.”

Slično razmišlja i dr Bojana Višić, koja se vratila sa Instituta Vaicman u Izraelu: “Lepota Instituta za fiziku je što pruža visok stepen akademske slobode, a ono što meni kao teoretičaru treba je administrativna podrška. Na Institutu za fiziku je bolja administrativna podrška nego što sam video na zapadu.”

Institut za fiziku kao ključ povratka

Institut za fiziku u Beogradu, sa svojih 25 laboratorija i preko 200 istraživača, postao je nezaobilazna tačka za povratak mladih stručnjaka. Njihov povratak se smatra presudnim za vrhunski kvalitet istraživanja i brojne međunarodne i domaće projekte koje istraživači Instituta osvajaju.

“Uvek je dobro biti blizu porodice i prijatelja, to je bila jedna od prvih stvari koje su meni bile bitne. Jedina opcija za povratak je bio Institut za fiziku”, ističe dr Bojana Višić.

Zaključak

Institut za fiziku u Beogradu predstavlja primer kako stvaranje oaze izvrsnosti može uticati na zaustavljanje odliva mozgova. Povratak mladih stručnjaka u ovu instituciju ne samo da doprinosi naučnim dostignućima Srbije, već i gradi most između domaćih i međunarodnih istraživačkih zajednica. Ovaj model može poslužiti kao inspiracija za druge institucije i sektore kako da zadrže talente i doprinesu razvoju domaće nauke i tehnologije.