Nikon MC-N10

Kompanija Nikon sa zadovoljstvom najavljuje razvoj dodatnog rukohvata-kontrolera MC-N10 za fotoaparate bez ogledala za koji je usvojen Z bajonet kompanije Nikon.

Dodatni rukohvat-kontroler MC-N10 je dodatna oprema koja omogućava daljinsku kontrolu fotoaparata bez ogledala kompanije Nikon sa Z bajonetom putem žičane veze. On može da kontroliše razne funkcije fotoaparata bez ogledala kompanije Nikon, čime se povećavaju efikasnost snimanja filma uz manju ekipu i mogućnosti snimanja filma. Podržava i fotografisanje statičnih slika.

Kompanija Nikon nastavlja da doprinosi razvoju fotografske kulture i nada se da će povećati mogućnosti fotografskog izraza, kako za filmove tako i za statične slike.