veeam

Veeam® Software, kompanija sa inovativnim rešenjima koja pružaju stalnu dostupnost preduzeća (Availability for the Always-On Enterprise™), najavila je danas sledeću generaciju dostupnosti: Veeam Availability Platform for Hybrid Cloud.

Prema IDCu, preduzeća su angažovana u kontinuiranom procesu digitalne transformacije, budući da se prilagođavaju ili upravljaju prekidima maksimalno iskorišćavajući digitalne kompetencije. Da bi se to omogućilo, već smo u fazi u kojoj je za opstanak neophodan prelazak na cloud-first strategiju, a ne strategija za dostizanje konkurentne prednosti. Do 2019. godine, većina organizacija širom sveta će morati da izvrši pomak ka IT okruženju pretežno zasnovanom na cloud-u, i to stavlja ogroman pritisak na alatke za dostupnost kako bi se pružilo konstantno iskustvo širom višestrukih okruženja.

Potezom koji menja pravila igre, a koji je preduzet kako bi se odgovorilo na ove izazove, Veeam Availability Platform for Hybrid Cloud pruža preduzećima i kompanijama svih veličina mogućnosti obezbeđenja dostupnosti za virtuelna i fizička radna opterećenja, kao i radna opterećenja zasnovana na cloud-u, u hibridnom cloud-u putem sledećih mogućnosti:

  • Kontinuitet preduzeća: (SLOs) oporavka za manje od 15 minuta za sve aplikacije i podatke; orkestracija oporavka od katastrofe (DR)
  • Mobilnost radnog opterećenja: Dostupnost za radna opterećenja širom bilo kog cloud-a ili lokacije, kako bi se maksimizirale IT investicije i povećala fleksibilnost
  • Usklađenost i transparentnost: Proaktivno nadgledanje, izveštavanje, ispitivanje i dokumentovanje kako bi se osiguralo ispunjenje poslovnih i regulatornih zahteva

„Veeam Availability Platform for Hybrid Cloud predstavlja prelomnu tačku za Veeam,” rekao je Peter McKay, predsednik i glavni operativni direktor u Veeam-u. „U današnjem digitalnom svetu, znamo da pristup podacima i aplikacijama koji nije po principu 24.7.365 nije prihvatljiv, i budući da preduzeća oberučke prihvataju nove tehnologije kako bi pružila ono što njihovi korisnici zahtevaju, Veeam je još jednom dorastao izazovu. Više od 200,000 Veeam-ovih korisnika je oberučke prihvatilo naša rešenja za dostupnost tokom proteklih 10 godina, i dok gledamo u budućnost, Veeam Availability Platform drastično proširuje naše mogućnosti i prodor na tržište. To označava novu eru u načinu na koji ispunjavamo zahteve preduzeća za sveobuhvatnim rešenjem za dostupnost za virtuelna i fizička radna opterećenja, kao i radna opterećenja zasnovana na cloud-u. To jača našu poziciju glavnog inovatora i lidera u dostupnosti preduzeća u godinama koje dolaze.”

„Preduzeća su uključena u kontinuiani proces digitalne transformacije ukoliko se prilagođavaju ili bore sa poremećućim promenama njihovih kupaca i tražišta. Uspeh u naporima za digitalnu transformaciju zavisi od podataka i aplikacija koji su dostupni u hibridnom cloud-u“, rekao je Phil Goodwin, direktor istraživanja za zaštitu, dostupnost i oporavak podataka u IDC-u. „Nedavno globalno istraživanje Veeam-ovih kupaca koje je sproveo IDC otkrio je solidne rezultate dostupnosti poslovanja, uključujući značajna poboljšanja u poštoavanju SLA saglastnosti, vremenu oporavka i vremenu menadžmenta IT operacija u poređenju sa drugim rešenjima korišćenim pre Veeam-ovog.“

 

Veeam Availability Platform u detaljima

Veeam Availability Platform pruža sledeću generaciju dostupnosti za virtuelna i fizička radna opterećenja, kao i radna opterećenja zasnovana na cloud-u, obezbeđujući:

  • Dostupnost radnog opterećenja privatnog cloud-a i virtuelnog servera sa Veeam Availability Suite-om.
  • Dostupnost radnog opterećenja javnog cloud-a i fizičkog servera sa Veeam Agent-om za Linux i Veeam Agent-om za Microsoft Windows.
  • Orkestraciju oporavka od katastrofe sa Veeam Availability Orchestrator-om.
  • Upravljačku konzolu omogućenu putem cloud-a za pružaoce usluga, managed cloud i raspodeljena enterprise okruženja sa Veeam Availability Console-om.

 

Veeam Availability Platform rešenje sadrži sledeće:

 

Veeam Availability Suite

Veeam Availability Suite je Veeam-ov vodeći proizvod, pružajući dostupnost za radna opterećenja privatnog cloud-a kao i za virtuelna radna opterećenja putem Veeam Backup & Replication-a i Veeam ONE-a.

Približno 100 novih karakteristika i poboljšanja uvodi se u Veeam Availability Suite 9.5, koji se očekuje da će biti opšte dostupan u oktobru.

 

NOVO rešenje Veeam Availability Console

Sastavni deo Veeam Availability Platform-a je novo rešenje Veeam Availability Console, platforma omogućena putem cloud-a za pružaoce usluga i raspodeljena enterprise okruženja. Maksimalnim iskorišćavanjem Veeam Cloud Connect-a, ova upravljačka konzola nudi preduzećima način da lako upravljaju udaljenim kancelarijama i filijalama (remote and branch offices  – ROBO) i drugim raspodeljenim lokacijama, omogućava pružaocima usluga da obezbede svojim korisnicima Backup-as-a-Service (BaaS) i Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) usluge pokrenute od strane Veeam-a, i omogućava partnerima i preprodavcima da pokrenu novi posao pružaoca usluga.

 

Veeam Agent za Microsoft Windows

Veeam Agent za Microsoft Windows pruža dostupnost za radna opterećenja javnog cloud-a kao i za fizička radna opterećenja hostovana od strane lokalnih servera zasnovanih na Windows-u, u filijalama ili u javnom cloud-u – kao i za lokalne radne stanice zasnovane na Windows-u, u kućnim kancelarijama, ili koje pripadaju mobilnim korisnicima.

 

Veeam Agent za Linux

Veeam Agent za Linux pruža dostupnost za radna opterećenja javnog cloud-a kao i za fizička radna opterećenja hostovana od strane servera zasnovanih na Linux-u, i za radne stanice – bilo lokalne ili koje se pokreću u javnom cloud-u.

 

Veeam Availability Orchestrator

Veeam Availability Orchestrator pruža orkestraciju oporavka od katastrofe za preduzeće, uključujući orkestraciju Veeam-ovih rezervnih kopija i replika kroz utvrđeni DR plan, DR testiranje vođeno politikom, i usklađenost i dokumentovanje.

 

Veeam Cloud Connect

Veeam Cloud Connect pojednostavljuje formiranje rezervnih kopija i povratak radnih opterećenja zasnovanih na cloud-u, pružajući potpuno integrisan, brz i bezbedan način za formiranje rezervnih kopija,  replikovanje, i povratak u i iz javnog, privatnog i managed cloud-a.

Potvrde korisnika

„Veeam nam već pruža sjajnu platformu dostupnosti i omogućava nam mnogo različitih načina za oporavak u slučaju katastrofe,” rekao je Harley Carter, arhitekta rešenja u Scania (Velika Britanija) Ltd. „Biti u mogućnosti da automatizujemo proces na mnogo višem stepenu i stoga izuzmemo deo osoblja  koje poseduje detaljnije znanje kao i deo osoblja  za pružanje stručne podrške, za kojim trenutno imamo potrebu, staviće nas u mnogo sigurniju poziciju ukoliko se zaista ukaže potreba za pokretanjem DR-a. Sposobnost da se automatski generišu DR dokumentacija i planovi omogućiće nam da mnogo lakše ispunimo naše zahteve revizije oko DR-a i kontinuiteta poslovanja. Budući da sistemi i infrastruktura čine konstantno pokretnu metu, vođenje manuelne DR dokumentacije tako da ona konstantno bude ažurirana je nemoguć zadatak, što znači da uvek postoji verovatnoća za malim razlikama između dokumentacije i situacije u stvarnom svetu. U toku katastrofe, očigledno ne želite da brinete o dokumentaciji i njenoj validnosti.”

„Posedovanje znanja o tome kako će budućnost izgledati, uz razumevanje plana razvoja Veeam-ovih proizvoda je ključno,” rekao je Mario Angers, menadžer sistema na Univerzitu Britanske Kolumbije (UBC). „To nam omogućava da razvijemo plan ponude usluga našeg cloud-a zajednice, koji potom možemo saopštiti našim klijentima. Naš cilj je da ponudimo 100-postotnu ponudu samousluge u okviru našeg cloud-a zajednice. Novina br. 1 koju naši klijenti zahtevaju je  samo-oporavak njihovih rezervnih kopija, a sa pokretanjem Veeam Availability Suite-a 9.5, nastavljamo da se približavamo tom cilju 100-procentne samousluge. Davanjem veće kontrole našim klijentima, nastavljamo da smanjujemo svoje troškove podrške i možemo ponovo da uložimo te dolare u naš cloud zajednice. Takođe, sa 9.5, Veeam napreduje dalje u domenu preduzeća, što je za nas ključno, jer nam daje skalabilnost koja nam je potrebna da nastavimo da širimo naš cloud zajednice.”

Veeam danas takođe predstavio nove mogućnosti koje podržavaju Microsoft Office 365. NOVI Veeam Backup za Microsoft Office 365  omogućava preduzeću da posluje bilo gde i u bilo koje vreme, bez potrebe da održava svoju email infrastrukturu. Međutim, to ne zamenjuje potrebu za lokalnom rezervnom kopijom email podataka. Sa Office-om 365, podaci su u vlasništvu i pod kontrolom  preduzeća tako da je ono odgovorno i za njihovu zaštitu. Novi Veeam Backup za Microsoft Office 365 umanjuje rizik od gubitka pristupa email podacima i osigurava dostupnost email podataka korisnicima i preduzećima. Sa ovim proizvodom, korisnici mogu da:

  • Bezbedno formiraju rezervnu kopiju email podataka Office-a 365 nazad u svoje okruženje.
  • Brzo povrate stavke individualnog mailbox-a pomoću najbolje granularnosti u kategoriji.
  • Efikasno vrše eDiscovery email arhiva uz mogućnosti napredne pretrage i fleksibilne opcije povratka i izvoza.

 

Integrisan sa Veeam Backup & Replication-om, ovaj novi proizvod takođe omogućava korisnicima sa hibridnim okruženjima da na jednostavan način izvrše migraciju mailbox podataka između Office-a 365 i lokalne razmene. Planirana da bude pokrenuta u četvrtom kvartalu 2016. godine, besplatna jednogodišnja pretplata za Veeam Backup za Microsoft Office 365 će biti dostupna za korisnike Veeam Availability Suite-a i Veeam Backup & Replication-a svih izdanja. Pored toga, korisnici Enterprise Plus izdanja Veeam Availability Suite-a i Veeam Backup & Replication-a dobiće besplatnu trogodišnju pretplatu.

Danas je takođe najavljeno i to da će dodatna integracija primarnog skladišta sa IBM Storwize porodicom i IBM SVC platformom biti uključena u Veeam Availability Suite v10. Dodatne informacije o v10 biće objavljene tokom VeeamON 2017, svetskog Premier Data Center Availability događaja, koji se održava od 16. do 18. maja 2017. godine u New Orleans-u, LA. Registracija je sada otvorena.